Search
× Search
Soumrak zinkových anod
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Soumrak zinkových anod

Ochrana životního prostředí získává stále více na váze i v rekreačním jachtingu. V tažení za minimalizaci negativních dopadů plavby na ekosystémy se hledají materiály, technologie či řešení, které by mohly nahradit ty stávající. Týká se to i ochrany před galvanickou korozí, kterou dosud v jachtingu obstarávaly zinkové anody.  

Rostoucí povědomí o znečištění moří a přístavů vede výrobce lodí i provozovatele charterových flotil k větší starosti o udržitelnost celého odvětví. Pozornosti tak neunikly ani zinkové anody, které se umísťují tam, kde hrozí galvanická koroze, tedy v místě kontaktu dvou elektrochemicky odlišných materiálů. U lodí se tak typicky objevují na hřídelích pohonného ústrojí, propelerech apod.

Zinek je v hledáčku již delší dobu. Již v roce 2020 vypočítal Institut mořských věd v britském Portsmouthu, že do pobřežních a vnitrozemských vod Velké Británie se v průměru z rekreačních plavidel uvolní přibližně 900 tun zinku ročně. Nyní organizace Clean Harbours Partnership (CHP) vyzývá jachtaře a výrobce, aby zinkové anody nahradili hliníkovými.

Využití hliníkových anod má svou tradici, spíše se však používají u velkých instalací, jako je přístavní infrastruktura, kde se “ztrácela” jeho vyšší pořizovací cena, která je vyvážena lepší účinností. Jelikož se však cena ušlechtilého zinku v posledních deseti letech zdvojnásobila, argument o jeho cenové výhodnosti proti hliníku padl.

"Problémem je, že kovy se nerozkládají. Hromadí se v oceánu a v sedimentech na mořském dně, kde je přijímají organismy na všech úrovních potravního řetězce," říká James Collings Wells z CHP. Zinkové anody navíc na rozídl od hliníku obsahují kadmium, které je pro mořské živočichy škodlivé.

"Hliníkové anody sice používají někteří z velkých britských výrobců lodí, ale zřejmě ne v dostatečné míře. Vyzýváme výrobce lodí a jachtaře ve Velké Británii, aby přešli na používání hliníkových anod," konstatuje Collings Wells.

Hliník je nejen šetrnější k životnímu prostředí, oproti zinku má i další výhody. Poskytuje účinnější ochranu materiálů ve slané i v brakické vodě a jeho vyšší elektrochemická kapacita znamená, že stejně velká anoda vydrží déle.

 

 

 

464
Na horu