Search
× Search
Proč nemusí vidět hloubkoměr před loď
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace, Motorové jachty

Proč nemusí vidět hloubkoměr před loď

Častá otázka zní: „K čemu mi je hloubkoměr, když nevidí dopředu před loď? Proč mám vědět, kolik je pode mnou, když potřebuji znát hloubku před sebou?“ My se pokusíme vysvětlit, že tuto informaci nepotřebuji, protože ji už mám. Naopak mi bude chybět povědomí o hloubce za lodí.

Níže uvedené argumenty platí v oblastech, které jsou dobře zmapované. To jsou místa, kde pluje absolutní většina jachtařů.

Hloubkoměry hledící vpřed existují. Jsou však složité, zvyšují odpor lodi a tím ji zpomalují a jsou v běžných podmínkách zbytečné. Platí to speciálně dnes, kdy jsou mapové plottery běžně na kormidelním sloupku.

Údaj o hloubce před lodí nepotřebuji, protože…

Protože ho vidím na mapovém plotteru před očima. GPS je dnes přesná na metry a mapové podklady v oblastech, kde se běžně pluje, jsou kvalitní. Sleduji-li tedy plavbu na mapovém plotteru u kormidla, vím přesně, jaká je před přídí hloubka na mapě. Blížící se nebezpečí vidím. Pokud se věnuji řízení lodi.

Kdybych měl k dispozici forward looking sonar (hloubkoměr, který sleduje hloubku před lodí), nic víc bych na monitoru neviděl. Měl bych k dispozici stejné informace, jen jinak zabalené. Protože za běžné plavby se vyhýbám nebezpečí na dostatečnou vzdálenost s předstihem, přesnost mapového plotteru je dostatečná. Jde tedy o zbytečné informace.

Proč vidět za loď

Docela jiná situace je při couvání k molu, zde by se nám takový přístroj mohl hodit. Couváme-li ke břehu (například k molu), přesnost mapy už nám nestačí. Údaje, které bychom potřebovali znát, máme buď v pilotu (příručka s detailním vyobrazením přístavů a zátok), nebo je nemáme a ke břehu couváme „na oko“. Ani hloubkoměr nám toho mnoho neřekne, protože jeho čidlo je instalováno na přídi. Na přídi může být vody dostatek, přitom již na zádi ryjeme kormidlem dno.

I když by mohl mít forward looking sonar na zádi své uplatnění, stejně se bez něj obejdeme.

Kdy by mohl mít smysl

Forward looking sonar má smysl ve chvíli, kdy se vydáváte do neprobádaných oblastí, do oblastí špatně zmapovaných. Tam má opodstatnění. Při běžných plavbách nikoli.

 

5195
Na horu