Search
× Search
Proč mají závodní jachty široké přídě
Daniel Vodička

Proč mají závodní jachty široké přídě

Podívejte se na nejmodernější závodní jachty IMOCA nebo Class 40. Jsou nevzhledně široké na přídi. A byly by ještě širší, kdyby jim to pravidla dovolila. Proč tomu tak je, když vždy byla s rychlostí spojená ostrá příď? Byly dokonce i doby, kdy se vycházelo z předpokladu, že základem rychlosti je elegance. To už dnes neplatí. Zeptali jsme se na to závodního jachtaře Milana Koláčka.

Myšlenka široké lodi celkově a s tím související kulaté přídě je v podstatě jednoduchá. Čím delší a širší trup je, tím je loď stabilnější. Stačí si srovnat úzký kajak a široký vor. Když se trup naklání, tak mezi těžištěm výtlaku a hmotnostním těžištěm vzniká páka. Čím je loď širší, tím je páka větší a loď je stabilnější. Užší jachty s půlkulatým trupem mají menší stabilitu, než široké jachty s plošším trupem. Říká se tomu tvarová stabilita. Je to podobné, jako když plujeme na katamaranu. Šířka dodává stabilitu.

Proč je stabilita důležitá?

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Jak se změní smáčená plocha s náklonem.
Proč je stabilita důležitá? Díky vyšší stabilitě může jachta vést více plachet a více plachet znamená větší dopřednou sílu a vyšší rychlost.

Široký placatý trup by ale měl jednu velkou nevýhodu. Je jí velká smáčená plocha. Tření je přímo úměrné velikosti smáčené plochy. Když roste smáčená plocha, roste i tření.  Ve slabém větru, kdy loď není v náklonu, by byl takový trup pomalý. Něco jiného ale nastane, pokud vítr zesílí a trup se nakloní. V tu chvíli se do vody zanoří „hrana“ trupu a smáčená plocha se zmenšuje a zmenšuje se i tření. Loď může zrychlit.

My jsme zde použili modelový tvar, který je extrémní. Moderní jachty se sice svým tvarem blíží modelovému případu, ale nejsou totožné. Trup není na spodní straně plochý, proto ani při slabém větru námi popsaný problém nenastává. Při náklonu ale k druhému popsanému jevu dochází.

Nějaké další důvody pro vyšší rychlost?

Image
Když je jachta široká na přídi, dochází k další výhodě. Tvar smáčené plochy je symetričtější než u lodě se špičatou přídí. To je pro rychlost výhodné. Zde najdete obrázek změny smáčené plochy v náklonu.

Proč se tedy nedělají jachty Class 40 s docela kulatou přídí?

Foto Crosscall

Foto Crosscall

Přídě moderních závodních lodí jsou od minulosti naprosto odlišné.
Class 40 má šířku 4,5 což má málokterá 12 metrů dlouhá plachetnice. V pravidlech je určena maximální šířka trupu 2 metry od přídě na 3,10 metru. To je důvod, proč není možné použít kulatou příď, se kterou jako první přišel David Raison v Classe Mini cca před 15 lety. Jeho design se tenkrát jmenoval Magnum a v offshore světě byl revoluční.  Je také třeba připomenout, že obdobná pravidla pro šířku přídě platí i ve třídě IMOCA.

Když to tedy shrneme, přináší šířka trupu jachtě stabilitu a stabilita je důležitá pro rychlost. Jachta s kulatou přídí má větší stabilitu než jachta špičatá obdobných rozměrů. Dalším důležitým prvkem pro rychlost je symetrický profil ponořené části jachty při plavbě v náklonu.

 

 

2311
Na horu