Search
× Search
Příprava na zimu
Daniel Vodička

Příprava na zimu

Příprava na zimu je asi nejméně milovanou činností vlastníka lodě. Zatímco spouštění na vodu je optimistické, slibuje brzké zážitky, vytahování a zazimování je pesimistickou činností. K lodi se vydáváme jen proto, abychom se připravili o další možnost plavby.
Kolik činností je třeba na palubě jachty udělat před příchodem zimy? To je těžko stanovitelné. Jiná je realita na malé sedmimetrové jachtě a jiná, pokud vlastníte loď délky 15 metrů, což je tak hranice, při které se o jachtu ještě starají majitelé sami. Jiné činnosti je třeba udělat na člunu, který vytáhneme ze Slapské přehrady a jiné na plachetnici, kterou zimujeme na jihu Turecka. 

 
Na vodě nebo na suchu
V první řadě je třeba si ujasnit, jestli jachtu budeme zimovat na vodě nebo na souši. Pokud jde o jachty jejichž povrchová úprava je bez kazu, není tato otázka nejdůležitější. Přesto však je lepší, pokud to možnosti dovolí, nechat jachtu zimovat na souši. Jiné je to u starých dřevěných lodí, zvláště v jižních krajích, kde i v zimě může slunce pálit. V takovém případě je lepší stání na vodě, jinak dojde k vysychání dřeva.

Před připlutím do maríny
Nezapomeneme na vypuštění fekálních tanků a jejich dokonalé vypláchnutí. Několikrát je vypustíme a znovu do nich napumpujeme vodu. Můžeme přidat i chemický přípravek, který se přidává do chemických toalet, který pomůže tank vyčistit.
Před zimováním také vyčistíme a vypustíme nádrže na vodu. K vyčištění můžeme použít například Savo originál. Čerpadla na vodu necháme běžet, dokud není veškerá voda vypuštěná. Platí to zejména v chladnějších oblastech, kde by mohla voda v čerpadlech zmrznout.
Jedinou nádrží, kterou je třeba před zimou naopak doplnit, je nádrž na naftu. Pokud není plná po okraj, dochází v tanku ke kondenzaci vody. Pokud nechceme mít přes zimu nádrž plnou, ať už z toho či onoho důvodu, přidáme biocid, který zabrání bakteriím v rozkladu paliva.

Uložení plachet
Plachty je ideální před zimou sundat a uložit na suchém místě. Předtím je dobré je omýt sladkou vodou a vytáhnout na stěžeň. Krystalky soli plachtu ničí. Než je uložíme, musíme je nechat dobře vyschnout.
Klasické dakronové plachty na zimu složíme, moderním závodním karbonovým nebo kevlarovým plachtám více vyhovuje srolování. Na místa, kde plachty skladujeme, by neměly mít přístup myši. Rády si v nich tvoří bydliště a při té příležitosti vykousají pár děr. Obzvláště milují spinakery.
Zima je ideálním obdobím na údržbu plachet. Před jejich složením je důkladně prohlédneme a pošleme sailmakerovi na opravu. To samé uděláme i se sprayhoodem, lazy bagem, bimini a dalšími doplňky. 

Lana
Všechna nepotřebná lana je nejlepší demontovat a natáhnout místo nich jen protahovací lanka. Lana propláchneme sladkou vodou, vysušíme a uložíme v suchu. Lana je také možné vyprat šetrně v pračce, s malým množstvím pracího prostředku. Ždímání je lepší vypnout. 

 
Navigační přístroje
Všechny přístroje na palubě opláchneme sladkou vodou a zakrytujeme. To se týká i kompasu. Demontovatelné přístroje demontujeme a uložíme v suchu. Konektory zastříkneme konzervačním přípravkem, kterých je na trhu celá řada a zakrytujeme je. 

 
Zimování na vodě
Při zimování na vodě je třeba věnovat maximální pozornost vyvázání lodi. Prudké zimní bouře mohou i v marínách způsobit chaos a škody na lodích. Ideální je použití gumových nebo kovových pružin, které zmírňují nárazy na lana a vazáky.
Při vyvázání lodi na zimu bychom se neměli spokojit s tím samým, jako když jen odcházíme na večeři. Pokud je to jen trochu možné, použijeme dvě mooringová lana. Na zádi kromě dvojice vyvazovacích lan použijeme i dva springy vedoucí křížem. Jachtu necháme vyvázánu dále od mola, než je běžné. Velkou pozornost věnujeme vyvázání fendrů. Standardně používaný lodní uzel nestačí, uvážeme na něm ještě pojistku.
Všechny kohouty na sání nebo odtocích vody z lodě uzavřeme, aby v případě selhání nemohla být jachta zatopena vodou. Ideální je zapsání všech uzavřených kohoutů na papír. Papír necháme ležet na navigačním stolku, abychom na jaře nezapomněli otevřít například sání vody k motoru. 


Zimování na souši
Před vytažením lodě na břeh je dobré vysunout sondu rychloměru a nahradit ji záslepkou, aby nedošlo k poškození vrtulky popruhy jeřábu.
Ihned po vytažení lodi z vody je třeba trup očistit tlakovou vodou. Neuděláme-li to ihned, nárůsty zaschnou a jejich odstranění bude mnohem pracnější.
Personál maríny většinou ví, jak jachty na souši orientovat proti nejsilnějšímu větru. Pokud je možné si místo vybírat, ideální je zvolit takové, které je alespoň částečně v závětří. Jachta musí být uložena tak, aby voda měla možnost odtékat z kokpitu.
Podložení jachty na souši musí být dostatečně masivní, aby nemohlo dojít k pádu ani při silných zimních bouřích. Zdá se to jako samozřejmost, ale není tomu tak. Lehkým závodním jachtám je nejlépe ve speciálním loži, které přesně sedí na trupu a nedochází tak k jeho deformaci.
Z kotevny vypustíme celý kotevní řetěz i s lanem, propláchneme vše sladkou vodou a necháme ležet kotvu i s řetězem na paletě pod přídí lodě.

 
Úklid lodi
Velkou pozornost věnujeme úklidu lodi. Vše spláchneme sladkou vodou, nezapomeneme ani na stopery a kladky. Vyklidíme úložné prostory na palubě i v podpalubí. Vše co nemusí zůstat na lodi, odvezeme. Ve vlhkém prostředí může dojít k růstu plísní. Z podpalubí odvezeme všechny zásoby jídla.
Plynové bomby je dobré demontovat a uložit mimo loď. Protože se k nim v místech, kde jsou uloženy, může dostat voda, korodovaly by a zanechaly by rezavé stopy. V podpalubí vysušíme všechny matrace a vše ostatní, co uvnitř zůstane. Vše uložíme tak, aby byla možná ventilace všech prostor, matrace nejlépe nastojato.
Odvezeme mapy, knihy a lodní dokumenty, vše uložíme na suchém místě. Stejně tak můžeme odvézt lodní lékárnu a zimu využít k její inventuře a doplnění.
Nezapomene vyčistit prostor pod podlážkami. Vše na závěr vysušíme. Jachta by měla být před zimou čistá.
Pokud v jachtě byla slaná voda, je-li na břehu, vždy je odpověď kladná, vystříkáme všechna místa slanou vodou zasažená normálním octem, který neutralizuje účinky mořské soli. 


Elektrika a elektronika
Akumulátorům na palubě udělá dobře, pokud je necháme jednou za měsíc dobít. I při nečinnosti se baterie vybíjejí. Baterky ze svítilen či pomocných navigačních přístrojů vyjmeme. Pokud nemáme bezúdržbové baterie, doplníme destilovanou vodu do elektrolytu. Nezapomeneme před zimou namazat vazelínou svorky na akumulátorech.
Ovladač kotevního vrátku uložíme v suchu, konektor prostříkneme a zakrytujeme. Všechny přístroje, které je možné odpojit od elektrické sítě, odpojíme. Kontakty na panelu s rozvody elektřiny zastříkneme přípravkem na odpuzování vlhkosti.

Zazimování motorů
Před zazimováním vyměníme v motoru olej a olejové filtry. Dobrou službu udělá i výměna oleje v převodovce a v noze přívěsného motoru. Nezapomeneme ani na výměnu palivových filtrů. Do chladícího systému nezapomeňte přidat dostatečné množství nemrznoucí kapaliny. I v místech, kde obvykle nemrzne, může nenadálý pád teplot způsobit veliké škody. Motor nejprve vypláchneme sladkou vodou. Vodu v sekundárním chladícím okruhu nahradíme nemrznoucí směsí. Hadici sání motoru ponoříme do nádoby s namíchanou nemrznoucí směsí a motor spustíme. Motor vypneme, jakmile nasaje všechnu nemrznoucí směs.
Impeler z motoru je vhodné vyjmout a uložit do sáčku samostatně. V opačném případě lopatky impeleru bez pohybu odcházejí. Sáček s impelerem musíme nechat na místě, kde na něj nezapomeneme. Nejlépe přivázaný ke klíčkům motoru.
Uvolníme hnací řemeny alternátoru a vodního čerpadla. Vyměníme vzduchový filtr a přístup k němu utěsníme naolejovaným hadrem. Stejně utěsníme i výfukové potrubí.
U motorových člunů demontujeme propelery a hřídel namažeme vazelínou.

 
Trup
Trup lodi ještě před zimou prohlédneme. Zkontrolujeme napojení kýlu, vůli na kormidle. V případě nutnosti necháme přes zimu provést opravy. Na trupu pátráme po škrábancích a prasklinách v gelcoatu. Je-li na to čas, praskliny vybrousíme, necháme vyschnout a opravíme novým gelcoatem. Neopravenými prasklinami proniká do laminátu voda a narušuje jeho strukturu.
Pokud jsou na trupu pod čarou ponoru bouličky připomínající hrášek, jde o osmózu. Toto poškození laminátu je třeba co nejdříve opravit. Opravu provádějí specializované firmy. Odfrézují zasažené vrstvy laminátu, trup nechají vyschnout a na závěr nanesou potřebné vrstvy zpět. Jde o časově i finančně náročnou opravu. Osmózou trpí především starší laminátové lodě, které jsou celoročně na vodě v oblastech s vysokými teplotami.
Ideální je trup před zimou nejprve důkladně očistit a pak ošetřit voskem. Zimní nečistoty se na jaře lépe odstraní. 


Deck hardware a takeláž
Veškeré pohyblivé části na palubě a v takeláži je třeba propláchnout sladkou vodou. Co je možné, rozebereme, vyčistíme a promažeme. Zkontrolujeme všechny stěhy a kování. Všechny části, na kterých najdeme poškození, vyměníme. Co na palubě nemusí být, demontujeme. Zůstanou-li na stěžni výtahy, umístíme je tak, aby ani v silném větru nebouchaly do stěžně a stěhů. 

 

Autor článku: Jan Kocman  

 

14229
Na horu