Search
× Search
Příprava na bouři v přístavu, 20 rad
Daniel Vodička

Příprava na bouři v přístavu, 20 rad

Ani přístav nemusí být bezpečným útočištěm před bouří. Co vše můžeme udělat proto, abychom nebezpečí minimalizovali? Jak se na příchod bouřlivého počasí připravit?

Začátek srpna tohoto léta dokazuje, že ani v nejvyšší sezóně nemusíme být ušetření bouřlivého počasí. Znamená to, že by každý jachtař měl vědět, co dělat, když se bouřlivé počasí blíží. Nebudeme nyní rozebírat předpovědi počasí, o jejichž nezbytnosti jsme již mnohokrát mluvili, ani nebude na programu stání na kotvě. Tentokrát si budeme povídat jen o stání v přístavu (i když mnohé rady jsou i pro kotvení podobné, nebo dokonce shodné).

Vzhledem k tomu, že se obvykle pohybujeme v místech, kde máme k dispozici předpovědi počasí, měli bychom o příchodu bouřlivého počasí vědět s předstihem. Měli bychom být vždy předem připraveni.

 

 1. Je přístav před blížícím se nečasem chráněn? Příkladem může být oblíbený přístav Komiže na Visu. Při silném SW – W větru může být v přístavu velmi nepříjemné vlnění. Za takových podmínek je lepší zvolit jiný úkryt.
 2. Zůstat stát dále od přístavního mola. Jakmile již víme, že nikdo z posádky už nepůjde na břeh, povolíme záďová lana a odtáhneme se dále od mola. Dvakrát zkontrolujeme všechny uzly.
 3. U záďových lan přehodíme vyvázání tak, abychom měli dlouhé konce lan na vazáku vespod a krátké konce nahoře, abychom je případně mohli snadno povolit. 
 4. Na noc stáhneme pasarelu. Lodní lávka není v bouři třeba. Stáhneme jí, aby nemohla spadnout do vody a vzpříčit se mezi záď a molo.
 5. Předem nabijeme lodní akumulátory a před bouří (nocí) kabel vypneme, aby v případě nutnosti vyplout, nepřekážel.
 6. Zkontrolujeme, jestli jsou fendy na správných místech a jsou spolehlivě uvázány.
 7. Co na palubě nemusí být, uklidíme. Co být musí, pečlivě uvážeme. Dbáme přitom na to, aby lana nepřekážela pohybu po palubě.
 8. Složíme hlavní plachtu do lazybagu, abychom minimalizovali její objem.
 9. Pečlivě zarolujeme genu, přidáme na ni i dvě otočky otěží. Smotáme otěže, výtahy a další lana tak, aby nepřekážela.
 10. Bimini je obvykle dostatečně pevné na to, aby standardní bouřku přečkalo. Nemáme-li jistotu, pečlivě ho sbalíme a svážeme, aby nemohlo ulétnout.
 11. Připravíme se na mapě a na plotteru případnou únikovou trasu. Nikomu se samozřejmě nebude chtít v nečase vyplouvat, ale za určitých podmínek to může být nutné pro záchranu lodě.
 12. Vyzkoušíme si předem, jestli spolehlivě startuje motor (může se stát, že někdo vykopne hlavní vypínač elektřiny).
 13. Ukliďte vše v podpalubí, umyjte a ukliďte nádobí. Zajistěte, aby nic nemohlo při pohybech jachty vypadnout.
 14. Utáhněte zámek kormidla, aby se netočilo při pohybu lodě z boku na bok.
 15. Zajistěte pečlivě všechny lukny. Pokud máte podezření, že některá by mohla téci, můžete ji zvenčí přelepit páskou.
 16. V případě silného větru od přídě je vhodné záď stabilizovat použitím springů.
 17. Připravíme si náhradní vyvazovací lana, která budou pojistkou pro případ selhání některého z použitých provazů.
 18. Nařídíme si budíka na čas, kdy má bouře vypuknout plnou silou, abychom mohli zkontrolovat provedená opatření v praxi.
 19. Připravíme si čelovky pro případ nouze.
 20. Na příchod bouřlivého počasí se nepřipravujeme popíjením alkoholu.

 

 

 

 

1710
Na horu