Search
× Search
Příliš velký náklon? Co dělat
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

Příliš velký náklon? Co dělat

Vítr sílí, náklon jachty se zvyšuje. Již i hrana paluby je pod hladinou. Kormidelník se pere s kormidlem, loď již nechce poslouchat. Co v tu chvíli udělat?

Nebudeme se zde bavit o závodních jachtařích, ti sami nejlépe vědí, co udělat. Mnoho jachtařů turistických je však přesvědčeno, že jedinou možností je refování plachet. Není to jediná možnost, předtím můžeme použít celou řadu dalších.

Nejprve si řekneme, proč nejet s lodí v příliš velkém náklonu. Ruku v ruce s příliš velkým náklonem jde přílišný tlak na kormidle. Tyto dvě věci k sobě nedílně patří. Jachta má tendenci plout přídí proti větru a kormidlem musíme proti této snaze působit. Kormidelník je vší silou opřen do kormidla, aby jachtu udržel v přímém směru. To je špatně, kormidlo působí také jako velmi účinná brzda.

Co má cítit kormidelník na kormidle?

Na kormidle by měl kormidelník stále cítit mírný tlak. Jachta by měla mít mírnou tendenci ostřit proti větru a mírné vychýlení kormidla k dosažení přímého směru tento tlak způsobuje. Tlak by měl být malý. K vedení lodi stačí kormidlovat dvěma prsty.

Pokud na kormidle žádný tlak není, je vedení lodě obtížné, kormidelník má v takovou chvíli neslaný nemastný pocit, pocit lodě bez výkonu.

Jak upravit návětrnost

Návětrnost lodi (to je termín pro tendenci plout proti větru) můžeme upravit několika způsoby.
 

- V první řadě se pokusíme zmenšit náklon lodi vyvážením na návětrném boku. Posádku posadíme na návětrný bok, pokud je to možné, můžeme také přesunout náklad v podpalubí na návětrnou stranu.

- Dále můžeme mírně povolit otěže geny a hlavní plachty. Stačí jen minimálně, 3 – 8 cm. Tímto povolením dojde k tomu, že se uvolní zadní lem plachty na vrcholu a zvětší se její twist. Tím se vypustí vítr z vrcholu plachty, tedy z místa, kde nejvíce fouká. S tím souvisí i povolení kikingu.

- Posuneme otěžový vozík hlavní plachty do závětří. Nepovolujeme tedy dále otěž, co by vedlo k flatrování plachty, ale jen posuneme vozík. Plachta tak zůstane nastavena tak, jak byla.

- Posuneme otěžové vozíky geny dozadu. Posunutím otěžových vozíků geny dozadu zvětšíme na plachtě twist a tím vypustíme část větru z plachty. (Pokud však budeme genu rolovat, nesmíme zapomenout posouvat vozíky dopředu.

- No a nakonec tu máme již zmíněné refování. Jde o nejúčinnější způsob snížení výkonu plachet. Poučka říká: „Refuj, jakmile tě to poprvé napadne.“ My již víme, že před refováním může využít i jiných změn trimu, ale na refování nemůžeme nikdy zapomínat.

 

Jsou zde i další metody, jako je například dotažení zadního stěhu a prohnutí stěžně. To jsou již ale věci, které se na turistických jachtách standarně nedělají

17799
Na horu