Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Přepravci si připlatí za Panamský průplav
Jan Koukal
/ Kategorie: Zajímavosti

Přepravci si připlatí za Panamský průplav

Provozovatel Panamského průplavu navrhuje výrazné změny ve svém mýtném systému. Má dojít k jeho značnému zjednodušení, ale také k citelnému zdražení.

Změny se mají zaměřit na zprůhlednění současné struktury poplatků, které jsou účtovány podle 430 tarifů. Tento počet by se měl snížit zhruba na 60. Nový systém poplatků bude spjat s pevnými tarify a bude se odvíjet od přepravovaného nákladu a také od toho, které komory zdymadel v průplavu lodě používají.

Například přepravce zkapalněného ropného plynu (LPG) s nákladem 46 tisíc tun, který využívá rozšířené plavební komory, by od roku 2025 platil za tunu o 5,20 dolaru více než nyní. Z pohledu konečné tržní ceny to představuje zdražení skoro o 1 procento.

Pro lodě využívající původní zdymadla by zvýšení cen nemělo být tak znatelné - ropný tanker s nákladem 450 tisíc barelů zaplatí o 0,2 dolaru za barel více, což konečnou tržní cenu zvedne asi o 0,4 procenta.

Mezi nejvíce postižené segmenty by měly patřit osobní lodě a kontejnerové lodě. Osobní loď s kapacitou 2200 osob si připlatí 77 dolarů za osobu, což konečnou cenu lodního lístku zvedne o 4 procenta. Kontejnerové lodě, které jsou největším zákazníkem průplavu, by zaznamenaly nárůst o přibližně 8 procent oproti současným poplatkům.

Správa průplavu změny obhajuje mimo jiné poukazem na to, že lodní přepravci dosahují v posledních letech rekordních zisků. Kolem návrhu plánuje uspořádat veřejné slyšení a zváží zpětnou vazbu. Pokud bude nová struktura schválena, zaváděla by se postupně od ledna 2023 do roku 2025.

Změny pro rekreační lodě návrh nezmiňuje. V roce 2021 platila jachta do 50 stop za využití průplavu 800 dolarů, loď větší než 50 stop pak 1300 dolarů. Tím to ale nekončí. Jachtaři se musí připravit na sérii dalších poplatků - za inspekci, bezpečnost, zapůjčení speciálních lan a fendrů a jejich odborné obsluhy, atd. Zkrácení cesty mezi Atlantikem a Pacifikem tak jachtaře může přijít na více než 3000 dolarů.

1570
Na horu