Search
× Search
Předsezónní údržba kormidelního systému
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Předsezónní údržba kormidelního systému

Správně fungující kormidelní systém je základním předpokladem bezpečnosti plavby. Jeho funkčnost a spolehlivost je proto třeba kontrolovat, a to alespoň jednou za sezónu. Kdo tak neučinil na podzim, čeká jej revize kormidelního systému nyní na jaře. Nejde o úkon složitý, ani časově náročný. Stačí k tomu jeden den, tedy pokud s revizí není spojen objev zásadnější závady. Záleží také, jak celá soustava vypadá a kdy byla provedena poslední údržba.

Údržba kormidla se přirozeně snáze provádí v době, kdy loď nesedí na hladině, ale je pevně usazena na kozlících na zimovišti. Důkladnou údržbu lze uskutečnit jedině tehdy, kdy je k celé soustavě snadný přístup a je dostatek místa i pod kormidlem.

Leckdy je totiž třeba soustavu demontovat a zcela vytáhnout. To potom nemusí stačit jeden pár rukou. Jestliže tedy budete potřebovat asistenci personálu zimoviště, plánujte s předstihem, aby byly nějaké další ruce vůbec k dispozici.

Pokud není dostatek místa, může k revizi a vyčištění soustavy stačit i částečné vytažení. Nejprve seškrábněte projevy života všeho druhu a očistěte hřídel jemnou brusnou vlnou. Případná vrstva oxidace může na hřídeli zůstat, protože poskytuje ochranu před korozí. U jehlových ložisek očistěte válečky a zkontrolujte, zda jsou všechny neporušené. V ložiskách často uvíznou malé lastury, které se při pohybu kormidla rozmělní. Jemný vápenec z lastur pak může ložiska poškodit. Pro odstranění nadrceného materiálu použijte vysavač a poté hadr s teplou vodou.

Z kormidelního listu také odstraňte uhnízděnou faunu. Pokud po ní zbudou drobné jizvy, vyhlaďte je brusným papírem a v případě nutnosti naneste na přechodovou část mezi listem a hřídelí epoxidový základ a vrstvu antifoulingu. Když už je kormidelní sestava částečně nebo úplně vyjmutá, je toto opatření vhodné udělat vždy. Jakmile je totiž sestava zpět, velmi špatně se do těchto míst dostává.

Zimujete-li loď pod střechou a všimnete si, že se pod kormidelním listem drží vlhkost či dokonce tvoří louže, zpozorněte. Může to značit poškození kormidla mrazem. Hliníková hřídel reaguje rozpínáním a zmenšováním na změny teplot, což může vést ke vzniku trhlin v místě spojení s kormidelním listem. Tudy potom proniká voda, která následně při mrazech může způsobit praskliny na kormidle. Takové kormidlo je pak zralé na úplnou výměnu.

Při opětovné montáži se vyplatí všechny spojovací prvky vyšroubovat, očistit a ošetřit antikorozním voděodolným mazivem, které kormidlo ochrání před bujením jak vodních živočichů tak galvanické koroze. Zároveň zajistí, že v budoucnu bude možné šrouby opět vyšroubovat. Takovým mazivem je například Tikal Tef-Gel.

Pokud jde o vůli kormidla, zde záleží do značné míry na „vkusu“ majitele. Při velké vůli by se ale kluzné ložisko mělo přeci jen vyměnit.

U řetězových, lankových nebo kloubových zařízení zkontrolujte usazení kladek a upevnění, chod a napětí drátů a bezpečnou aretaci objímek, stejně jako pevné usazení přívodních svorek a lehký chod sestavy. Pozor na poškozené dráty nebo bowdeny a na případnou korozi. Starou vazelínu odstraňte rozpouštědlem a naneste novou.

U hydraulických zařízení překontrolujte těsnost hadicových spojů a válců. Případně doplňte olej a celé zařízení odvzdušněte. Nalomené či jinak poškozené hadice nebo manžety vyměňte.

 

429
Na horu