Search
× Search
Pozor na nebezpečný proud
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace, Bezpečnost

Pozor na nebezpečný proud

Plujete do přístavu XYZ. Přístav je na dohled, jednoduchá navigace. V oblasti je ale proud a vaše plavba se může prodloužit i na více než dvojnásobek a dokonce se můžete přiblížit k nebezpečí, které se vám zdálo zcela mimo váš kurz.

O čem se zde zmíníme, je poměrně častá chyba. Vzniká ve chvíli, když si předem nevypočítáme kurz proti dnu (COG) , kterým máme plout (samozřejmě se započtením proudu). Stejnou chybu můžeme udělat i tehdy, když poplujeme podle mapového plotteru. Nevyznačíme-li si trasu plavby, poplujeme nejspíše stejně špatně.

Všimněte si větru a proudu, který v oblasti působí. Plavba do XYZ se zdá být plavbou na předoboční vítr. Vzhledem k proudu v místě však jde o plavbu poměrně ostře proti větru. Abychom pluli nejkratší trasou k cíli, musí jachta směřovat více proti větru, protože proud jachtu snáší.

Jachta A

Vidíte jachtu A, která od první chvíle pluje správným kurzem COG (kurz proti dnu). Znamená to však, že její kurz proti vodě je mnohem ostřejší, než to na mapě vypadalo. Jachta pluje od začátku velmi ostře a dopluje rychle do cíle navzdory tomu, že její rychlost proti vodě byla nižší, než u jachty B.

Jachta B

Kormidelník jachty B se podíval, kde je cíl a tam nasměroval příď. Jachta B byla více odpadlá, než jachta A, proto plula rychleji. Kormidelník se několikrát podíval na cíl a zkorigoval kurz. Najednou mu ale začaly flatrovat plachty. Pluje dále, plachty znovu flatrují a více již dotáhnout nejdou. Jachta už ani přídí nesměřuje k cíli. Pluje ostrou stoupačku a musí křižovat, aby se k cíli dostala. Upluje mnohem delší vzdálenost a v cíli bude později.

Navíc se ještě dostane do těsné blízkosti mělčin, které se zdály být zcela mimo kurz.

Stačí podcenit proud, nepočítat s ním a vidíte, co to udělá. Toto nebezpečí je stejné pro plachetnice, jako pro motorové čluny. I ty snáší proud. 

7645
Na horu