Search
× Search
Jak silný může být proud?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Jak silný může být proud?

Jak rychle může téct mořský proud? Kolik uzlů? Kolik, 2, 3, 4 uzle? 6, nebo 7 uzlů? Nebo dokonce přes 10? Podíváme se na jedno z míst v Evropě, kde proud kvapí skoro nepředstavitelně rychle.

Angličané ho nazývají Alderney Race. Tidal races jsou místa, kde přílivové proudy tekoucí kolem nějakého výběžku pevniny, nebo mezi ostrovy, zrychlují. Je to průliv mezi ostrovem Alderney a mysem Cap de la Hague. Francouzi místu říkají Raz Blanchard.

V této oblasti jsou velké rozdíly hladin mezi přílivem a odlivem. To znamená, že i přílivové proudy jsou silné. Raz Blanchard je úžina sevřená mezi poloostrov Cotentin a jeden z ostrovů Channel Islands Alderney. Moře zde není příliš hluboké (30 – 40 metrů) a protéká tudy ohromná masa vody do kanálu La Manche, respektive dále až do Severního moře. Z toho jasně plyne, že proudy zde musí být extrémně silné. Co to ale znamená?

Image
Flotila Solitaire du Figaro proplouvá kolem ostrova Alderney.
Mám po ruce francouzský almanach Bloc Marine z roku 2007. Ten v atlasu proudů ukazuje pro Raz Blanchard údaj 9,9 uzlu ve springu a 4,9 uzlu v neapu hodinu před vysokou vodou v Cherbourgu. Rozdíl hladin ve springu v Cherbourgu je průměrně 5,3 metru. Když se však zadaří, vyšplhá se rozdíl hladin i na více než 6 metrů (stále to není maximum). My ale budeme vycházet z ověřené hodnoty v Almanachu. Tou je rozdíl hladin 6 metrů.

Všichni víme, že rychlost přílivového proudu se počítá takto

Rychlost proudu = (aktuální RANGE/RANGE ve SPRINGU) x rychlost proudu ve SPRINGU

Dosadíme čísla

Rychlost proudu = (6/5,3) x 9,9

Rychlost proudu = 11,2 uzlu

Pokud je tedy rozdíl hladin mezi přílivem a odlivem v Cherbourgu 6 metrů (většinu roku je méně), bude proud v Raz Blanchard dosahovat rychlosti 11,2 uzlu.

Image
Raz Blanchard
Co se v takovém případě v úžině děje? Pokud vane silný vítr proti proudu, stav moře je chaotický, se strmými vlnami. Uvádí se, že výška vln může přesahovat 4 metry při jejich délce menší než 50 metrů. Pokud jste někdy pluli v místech, kde proti silnějšímu proudu vál vítr, víte, že Raz Blanchard si při špatném směru větru necháte rádi ujít.

2216
Na horu