Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Požár na palubě: na hasicí spreje nespoléhejte
Jan Koukal
/ Kategorie: Testy, Bezpečnost

Požár na palubě: na hasicí spreje nespoléhejte

Pokud dojde k náhlému požáru na palubě, musíte být rychlí, protože živel může během několika desítek sekund zpustošit loď, nemluvě o přímém ohrožení členů posádky. Nejčastější příčinou požáru je sporák v lodní kuchyni. Nakolik mohou s krocením ohně pomoci nové praktické hasicí spreje? Jejich test provedli redaktoři německého Yachtu.

Výhodou hasicích sprejů je skladnost, intuitivní rychlá obsluha a také výrazně nižší pořizovací cena. To nejpodstatnější ale je, zda jsou tak jako klasické hasicí přístroje také schopné něco uhasit.

Hasicí spreje jsou většinou plněny tenzidy ve formě saponátu, pěny či aerosolu, které jsou biologicky rozložitelné, což znamená mnohem méně práce po úspěšné likvidaci požáru. Zpravidla jsou určeny pro hašení požárů třídy A (pevné látky), třídy B (kapaliny jako benzín, rozpouštědla, lepidla, barvy, laky, alkohol) a třídy F (horké oleje a tuky).

Právě na požár třídy F se zaměřil test Yachtu, protože většina požárů na lodích vzniká od vzplanutí rozpáleného oleje. Německý magazín do testu zahrnul sedm sprejů v cenovém rozpětí 10 až 100 eur. Hodnotila se doba hašení a hasicí výkon.

Neuspokojivá bilance

Pokud jde o hořící olej, k hašení se mají podle zásad Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci používat výhradně chemické hasicí prostředky. Testéři Yachtu však jako protiklad ke sprejům používali hasicí přístroj pěnový a práškový. Oba kuchyňský požár bezpečně uhasily, přičemž výhoda pěnového spočívá v tom, že nevznikne tolik nepořádku a hašení je snazší, protože nevzniká „prachová mlha“ a hasič tak stále vidí, zda míří na oheň.

Pokud je oheň malý, lze zkusit rychle vypnout přívod energie a pánev přikrýt poklicí a zamezit přísunu vzduchu. Jak uvidíme dále, může to být užitečnější, než použít některý z testovaných sprejů.

Pro jistotu zdůrazňujeme, že hořící tuk se nikdy nesmí hasit vodou. Ta se začne okamžitě odpařovat a pára s sebou nese i hořící olej, který rychle šíří požár po okolí. Jde tak o ideální způsob, jak oheň rozšířit po celé lodi.

Právě voda také může za to, že celkově byly výsledky testu hasicích sprejů negativním překvapením - doporučit lze pouze dva z testovaných produktů. Doba potřebná k uhašení improvizovaného požáru oleje na pánvi umístěné na sporáku v lodním kontejneru se pohybovala od 3 do 23 sekund, přičemž jeden sprej neuhasil hořící tuk vůbec. Sluší se však dodat, že žádný z výrobků nenese oficiální označení hasicí přístroj. Proto je lze považovat pouze za doplněk. I tak je ale záhodno, vybrat si doplněk, který bude užitečný.

Který ano, který ne

Za učitečné a doporučeníhodné pomocníky lze označit hasicí sprej Reinhold Max, který požár uhasil nejrychleji (3 sekundy) a především Feuerstopp od firmy Abos. Ten sice srovnatelně velký oheň uhasil o sekundu pomaleji, ale jako jediný si rychle poradil i s požárem, kde kromě oleje hořel také etanol.

Následuje trojice sprejů, které sice všechny požár uhasily zhruba za deset sekund, ale přesto je nelze doporučit. Hasivo uvnitř sprejů Priomaxx, GEM Fire a Marine Fire Ex totiž obsahuje příliš velký podíl vody, což se projevuje tím, že po prvním kontaktu hasiva s ohněm plameny naberou na síle. A to je přesně něco, co v lodním salónu s nízkým stropem nepotřebujete. 

Velkým obloukem je pak třeba se vyhnout produktům Primos a Maus. Primos zápasil s hořící pánví nejdéle z těch, jimž se podařilo oheň uhasit. V případě Mausu - nejdražšího a nejmenšího účastníka testu - pak jde o naprostý propadák. Sprej za 100 eur marně bojoval s ohněm 22 vteřin, než se flakon vyprázdnil. Naopak Abos vydrží hasit celou minutu.

1700
Na horu