Search
× Search
Ověšená záď lodě znamená riziko
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Ověšená záď lodě znamená riziko

Často dnes najdete zadní část kokpitu zastavěnou a ověšenou tak, že není snadné dostat vyvazovací lano na břeh, případně ještě zpět na vazák. Navíc se vám již jistě stalo, že jste měli na boku lodě na zadním koši upevněný přívěsný motor. To vše představuje riziko.

Co bylo důležité dříve, nás netrápí dnes a naopak věci, kterým jsme nepřikládali důležitost, jsou dnes nezbytné. Na charterové jachtě na jihu Evropy je to například bimini. Kokpit musí být celý zakrytý před sluncem, jinak je posádka nespokojená. Výsledkem je často zadní koš plný tyčí, které brání posádce, aby mohla rozumně přehodit lano na břeh, nebo zalasovat pachole. Pomocník házející lano se buď nemůže s lanem vyklonit vůbec, nebo se musí proměnit v hadího muže/ženu, aby se protáhl ven, ale pak je zase v pozici, která téměř neumožňuje smysluplnou práci s lanem.

Proč toto řešit? Důvody se ukáží ve chvíli, kdy zaplouváte k molu v silném bočním větru a potřebujete rychle zafixovat návětrné lano. Na některých lodích se o rychlosti kvůli uspořádání nedá mluvit. Je to samozřejmě větší problém pro jachty charterové. Na soukromých jachtách je zkušená posádka, která již obvykle má nacvičené postupy.

Řešením v těchto situacích může být práce s lanem z pozice na středu kokpitu mezi sedačkami za kormidly. Výška pod bimini zde bývá dostatečná. Nevýhodou ale je, že na návětrné pachole to máme odtud dále. Pokud je na molu asistence, nevadí to. Není-li k dispozici a je třeba lasovat pachole, může to být problém.

Přívěsný motor na boku

Další problematickou věcí, kterou najdeme často na charterových jachtách, je přívěsný motor na boku zadního koše. Je to naprosto nešťastná pozice. Přístavy plné jachet jsou těsné a při vyplouvání je třeba využít při stáčení jachty každý centimetr šířky. Pokud je na boku zavěšen přívěsný motor, obvykle funguje jako magnet na problémy. Při stáčení jachty se zachytává za relingy sousedních lodí a způsobuje škody. Na sousedech a na motoru. Přijdete-li na jachtu, která má takto upevněný přívěsák, je lepší si ho při vyplouvání a zajíždění přemístit na záď jachty, kde nebude překážet. Výrazně si tak usnadníte život.

801
Na horu