Search
× Search
Nouzovka s kormidlem
Daniel Vodička

Nouzovka s kormidlem

Porouchal se vám kormidelní mechanizmus. Točíte kormidelním kolem, ale nic se neděje. Jachta neposlouchá. Břeh je nedaleko. Noční můra! Je tu ale nouzová kormidelní páka. Tou přeci situaci vyřeším, ne?

Vyřeším. To ano. Ale nebude to tak jednoduché. 

V první řadě je třeba zjistit, kde došlo k závadě. Pokud jsme nepřišli o kormidlo, máme z půlky vyhráno. Nyní následuje kontrola kormidelního mechanizmu v podpalubí. Došlo-li k závadě na vedení od kormidelního kola k ose kormidla, můžeme mít ještě jednu bezbolestnou šanci. 

Autopilot! I v případě poruchy vedení může autopilot standardně pracovat. Stačí tedy přejít na push button sailing. Dále ovládáme jachtu tlačítky.  

Zjistíme-li ale, že je závada neopravitelná a nepomůže ani autopilot, je čas na nouzovou kormidelní páku.

Co je v maríně snadné...
Zde ještě poznámka. I závady, které jsou v klidu přístavního bazénu relativně snadno opravitelné, jsou venku na moři velmi problematické. Ke kormidelnímu mechanizmu se často leze úzkým průlezem v zadní kajutě, je nutné pracovat s rukama nad hlavou, loď poletuje na vlnách a do toho se bude točit i kormidlo a kvadrant na něm upevněný. 

Pryč s dětmi

Máte-li na palubě děti, v případě podobných oprav je odveďte daleko na příď. Ze zádě se bude ozývat proud kleteb a sprostých nadávek. 

Kde je kormidelní páka

Oprava je tedy nemožná. Začínáme hledat nouzovou kormidelní páku. Někde tu byla, jen ji nemůžeme najít. Někdo ji dal jinam, protože pod sedačku se už nevešla piva. V takové situaci je dobré mít vše na lodi popsané. Každá věc má své místo: A to je dobré znát. 

Chybí síla

Nakonec ji najdeme pod lůžkem v přední kajutě a spěcháme do kokpitu. Najdeme a vyšroubujeme kryt v podlaze kokpitu. Zjistíme, že se pína nevejde, protože překáží kormidlo a jeho sloupek. Co s tím? Nasadíme páku opačně. Na tom přeci nezáleží.
Také můžeme zjistit, že páka nejde nasadit na osu kormidla. U charterových lodí k tomu může snadno dojít. Nouzová kormidla se často nepoužívají a při údržbě se jednoduše zamění jedno za druhé.
Konečně máme páku nasazenu. Sedneme si k ní a zjistíme, že nemáme sílu na to, abychom s ní dokázali loď řídit. Pína je krátká a s malou pákou nemáme dostatečnou páru.
V takovém případě je třeba improvizovat. Můžeme nasadit trubku na konec píny a páku tak zvětšit. Další možností je uvázání kladek na pínu a použití lan a vinšen. S nimi již jsme schopni kormidlo přeprat.
Manévrování v přístavech sice nebude nic moc, ale plavbu a řízení směru zvládneme. 

Poučení

Na první pohled jednoduchá činnost je mnohem složitější, než se zdá. Proto doporučujeme si nasazení páky a vedení lodi s její pomocí vyzkoušet ještě předtím, než k nouzové situaci dojde. Je lepší být připraven na to, co nikdy nepřijde, než zmatkovat, když jde o život.

 

10549
Na horu