Search
× Search
Nevýhoda příliš vyváženého kormidla
Daniel Vodička

Nevýhoda příliš vyváženého kormidla

Vyvážené kormidlo má jasnou výhodu v tom, že se s ním nemusíte při vedení lodi prát. Příliš vyvážené kormidlo však má i jednu velkou nevýhodu.

 

Nejprve co to vlastně vyvážené kormidlo je. Máte osu kormidla. To je místo, kolem kterého se kormidlo točí. Bude-li celá plocha kormidla za osou, bude každé vychýlení kormidla namáhavé (speciálně u větších jachet). Na vychýlení bude třeba mnoho síly. Kormidlo není vyvážené. 

Pokud je část plochy kormidla i před osou otáčení, jde o vyvážené kormidlo. K jeho vychýlení stačí mnohem menší síla.

Kormidla bývají vyváženy jen do určité míry. Pokud je kormidlo příliš vyvážené, má to jedno negativum. Jachta se špatně kormidluje. Protože necítíte na kormidle žádný tlak, obtížně se hledá poloha, kdy jachta pluje rovně. Přílišný tlak na kormidle samozřejmě není vítaný, ale přiměřený tlak je pro ruku na kormidle pomůckou.

Proč se tedy takto vyvážená kormidla dělají? Je to jednoduché. Na turistických jachtách na dlouhé plavby mají své opodstatnění. Na takových jachtách kormidluje z více než 90 % autopilot. Čím menší je tlak na kormidlo, tím menší práci má autopilot s vedením lodi a tím menší má spotřebu.

Vše má svá pro a proti.

 

8442
Na horu