Search
× Search
Největší příliv na světě
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace, Zajímavosti

Největší příliv na světě

Kde je na světě největší rozdíl hladin mezi přílivem a odlivem? Kolik to je? V Benátkách je maximum 1,2 m, Na Tenerife je to 2,5 m, V Hamburku 4,6 m. Kde je největší příliv v Evropě a jaký je největší skok na světě?

Na světě jsou místa, kde rozdíl mezi po sobě jdoucí vysokou a nízkou vodou (tidal range) přesahuje ve springu (spring – skočný příliv - kdy je rozdíl hladin veliký) 10 metrů. Tato místa najdeme dokonce i v Evropě. Evropskými šampiony v této disciplíně jsou lokality na severu Bretaně a v ústí řeky Severn na západě Velké Británie. V těchto místech se největší rozdíl po sobě jdoucí vysoké a nízké vody blíží 13,5 metru! To je dům výšky čtyř pater.

V oblasti známé francouzské památky Le Mont Saint Michel například moře může ustoupit i o více než 9 námořních mil od pobřeží. To je skoro 17 km. Jen abyste si to dovedli představit. Usínáte na mořském břehu a vlnky vám omývají špičky bot. Vzbudíte se o 6 hodin později a jste 17 km od moře! Taková může být realita na severu Bretaně.

Je zde ale ještě jedno místo, která hravě strčí Bretaň do kapsy. Je to záliv Fundy v Kanadě. Rozdíl hladin zde může dosahovat až 16,3 metru. To je barák o pěti patrech.

Výška hladiny se změní o zmíněnou hodnotu za 6 hodin. A pokud znáte Dvanáctinové pravidlo, pak víte, že ve třetí a čtvrté hodině mezi extrémy se výška hladiny mění o 3/12, tedy o ¼ celkového rozdílu za pouhou hodinu. To znamená, že za pouhé dvě hodiny se výška hladiny v zátoce Fundy může změnit o 8 metrů!

Kdyby se něco podobného dělo v Chorvatsku, mělo by to razantní negativní vliv na výšku HDP a samozřejmě na kvalitu života Dalmatinců.

 

11657
Na horu