Search
× Search
NASA: Příznivý vliv omezení síry v palivu je vidět i z vesmíru
Jan Koukal
/ Kategorie: Počasí, Zajímavosti

NASA: Příznivý vliv omezení síry v palivu je vidět i z vesmíru

Nová zpráva NASA tvrdí, že stanovení nízkých limitů pro obsah síry v lodním palivu má patrný efekt. Celosvětová norma, kterou zavedla Mezinárodní námořní organizace v roce 2020, snížila tvorbu a viditelnost „umělých mraků“ vznikajících za loděmi plavícími se přes oceány na rekordně nízkou úroveň.

Vědci porovnávali družicové snímky z posledních zhruba dvou dekád a zjistili, že úbytek bílých „brázd“ za loděmi je znatelný. Použili pokročilé výpočetní techniky pro analýzu denních snímků z let 2003 až 2020 a dospěli k závěru, že jediným vysvětlením pro úbytek stop je nařízení IMO, které snížilo obsah síry o 86 procent.

Tyto stopy vznikají v důsledku srážení vodní páry kolem malých částic znečištění z výfukových plynů z lodních motorů. Vysoce koncentrované kapičky rozptylují více světla než běžné mraky nad oceánem, a proto se jeví jasnější a z výšky jsou dobře patrné. NASA začala tyto stopy sledovat kvůli monitorování lodní dopravy a jejího vlivu.

Při analýze údajů za rok 2020 vědci pozorovali úbytek hustoty lodních stop na všech hlavních námořních trasách. Ve své analýze dali viditelné změny do souvislosti s omezením obsahu síry v palivech na 0,5 procenta, které v roce 2020 zavedla Mezinárodní námořní organizace (IMO). Podle výzkumníků požadavek na používání palivového oleje s nízkým obsahem síry (LSFO) změnil chemické a fyzikální složení výfukových plynů. Méně emisí síry znamená, že se uvolňuje méně aerosolových částic, které tvoří detekovatelné stopy po lodích.

Původně se domnívali, že určitou roli v pozorovaném úbytku mohlo sehrát narušení lodní dopravy v souvislosti s pandemií covid-19. „Tato změna však sama o sobě nemohla vysvětlit velký pokles pozorovaných stop, které zůstaly na rekordně nízké úrovni po několik měsíců roku 2021,“ píše NASA.

Analýza také ukázala, jak se v průběhu dlouhého období v pozorovaných mracích na lodních trasách odrážel obecný vzestupný trend lodní aktivity v letech 2003 až 2013. Dokázali také zjistit poklesy ve stopách například po dobu přibližně jednoho roku v období po globální finanční krizi v roce 2008 a podobně mezi lety 2014 a 2016, které pravděpodobně odrážely zpomalení čínského dovozu a vývozu surovin a komodit.

Tyto „lodní mraky“ mohou podle NASA sloužit jako případová studie jednoho z elementů změny klimatu. „Lodní stopy jsou skvělými přírodními laboratořemi pro studium interakce mezi aerosoly a nízkou oblačností a toho, jak to ovlivňuje množství záření, které Země přijímá a odráží zpět do vesmíru,“ řekl hlavní autor studie Tianle Yuan.

Zpráva o vizuálních důkazech vlivu lodní dopravy na atmosféru přišla v době, kdy Evropský parlament podnikl zásadní krok, aby přiměl lodní dopravu ke snížení emisí skleníkových plynů a přijal nařízení o používání alternativních paliv.

414
Na horu