Search
× Search
Nákladní plachetnice na Severním moři
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Nákladní plachetnice na Severním moři

Finská firma Norsepower, která se zabývá větrným pohonem u komerčních plavidel, vybaví letos na podzim nákladní RO-RO loď SC Connector dvojicí speciálních Rotor Sail, které jsou modernizovanou verzí Flettnerova rotoru. Točící se svislý válec vyvolává vztlak a táhne loď vpřed.

 

Zdroj Wikipedia

Zdroj Wikipedia

Loď Buckau, která v roce 1925 překonala Atlantik.
Flettnerův rotor, což je válec točící se kolem své osy, byl na lodi poprvé instalován již ve dvacátých letech minulého století. Loď Buckau poháněná rotorem v roce 1925 překonala Atlantik.

Zájem o tento druh pohonu se však vytratil a znovu se objevil až v novém tisíciletí v souvislosti s rostoucími cenami paliva a uvědomění si ekologických škod, které lodní doprava způsobuje.

 

 

Image
Na točícím se válci, kterým Flettnerův rotor vlastně je, dochází k tzv Magnusově efektu. Proudění vzduchu kolem válce je vůči povrchu válce na jedné straně rychlejší a na straně druhé pomalejší. Tím vzniká vztlak, který je kolmý na směr větru a táhne loď vpřed.

Firma Norsepower vybaví dvojicí moderních rotorů loď Ro-Ro SC Connector o výtlaku 12 200 tun. 35 metrů vysoké rotory o průměru 5 metrů budou sklopné a umožní tak proplouvání pod mosty a elektrickým vedením. Podle výpočtů Norsepower by rotory na lodi měly znamenat 25% úspory v emisích a ve spotřebě paliva.

16296
Na horu