Search
× Search
Na co před sezónou nezapomenout
Daniel Vodička

Na co před sezónou nezapomenout

Každým dnem se blíží doba, kdy majitelé se svými jachtami poprvé vyplují. Ještě před vyplutím je však třeba zkontrolovat celou loď a opravit vše, na co nebyl čas během zimy. Oprava během sezóny nás může připravit o drahocenné chvíle volna. Někteří movitější jachtaři volí jednoduchou cestu. Vše si nechají připravit specializovanou firmou a po příjezdu na loď ihned vyplují. Je to řešení, nemusí však být samospasitelné. Cena za přípravu lodě je vysoká a nemáte-li firmu, které je možné věřit, velkou část svých peněz utratíte zbytečně. Pokud si vše alespoň nezkontrolujete, můžete zjistit pozdě, že jezdíte na starý olej, že jiné zamýšlené opravy jsou udělány jen na oko a nemusíte vůbec zjistit, že jsou vyměněny věci, které to nepotřebovaly. Zažil jsem, že firma, která se měla přes zimu postarat o zazimování regatových plachet, je ani nevytáhla z pytle.

Jiní jachtaři si své lodě připravují sami. Je to levnější a je zde záruka, že se sami neošidíte. Na druhou stranu může snadno dojít k tomu, že na něco zapomenete. Proto jsme připravili seznam činností, na které byste neměli zapomenout. Ten bude pro vás při první letošní návštěvě na palubě vodítkem.

Na co nezapomenout

Dokumenty

Zkontrolovat platnost lodních dokumentů
Zkontrolovat platnost oprávnění k vedení lodi
Zkontrolovat platnost oprávnění k obsluze vysílačky
Zkontrolovat platnost povolení k provozování lodní radiostanice
Zkontrolovat platnost povolení k plavbě (pokud je požadováno)
Zkontrolovat platnost pojistky

Bezpečnost

Kontrola expirace záchranného ostrůvku, případně nová kontrola u distributora
Kontrola expirace nábojů samonafukovacích vest
Kontrola samonafukovacích vest nafouknutím ústy a jejich opětovné zabalení
Kontrola expirace pyrotechnických prostředků
Kontrola expirace hasicích přístrojů
Kontrola expirace EPIRB bóje
Kontrola expirace PLB bóje
Zkontrolovat expirace obsahu lékárny
Kontrola map
Kontrola pilotů a almanachů
Kontrola spisu světel
Kontrola aktuálnosti tabulek přílivů
Kontrola bezpečnostních popruhů (psí kšíry) a úvazných popruhů s karabinami (poškozené vyměnit, nebo nechat opravit u sailmakera – velké namáhání)
Kontrola popruhu k připoutání na palubě
Kontrola lana na záchranné bóji
Kontrola baterek v světelné záchranné bóji, promazání těsnění
Kontrola relingů kolem paluby, včetně pevnosti sloupků (roztřepené konce lan omotáme páskou)

Elektrika

Kontrola stavu baterií
Kontrola svorek a konektorů, jejich očištění od rzi
Promáznutí svorek vazelínou
Dolití elektrolytu
Pokud po plném naplnění baterie i bez odběru rychle ztrácejí napětí, vyměnit je
Kontrola elektrického vedení – zkontrolovat především vodiče u akumulátorů, na průchodech palubou, u navigačních světel, u autopilota, u kotevního vrátku …
Kontrola žárovek v lodi a v navigačních světlech, případná výměna
Odstranění rzi z kontaktů a prostříkání kontaktolem
Kontrola ovladače kotevního vrátku, očištění kontaktů od rzi a prostříkání kontaktolem
Kontrola kabelu k anténě vysílačky

Motor

Pokud jste nevyměnili olej před zazimováníl lodi, vyměňte ho
Při výměně oleje nezapomeňte na výměnu olejových filtrů
Zkontrolujte hrubý filtr v palivovém systému a vyčistěte ho
Pokud jste neměnili na podzim jemný filtr palivového systému, vyměňte ho
Zkontrolujte stav oleje v převodovce (pozor na vhodný typ oleje, viz servisní manuál)
Zkontrolujte chladicí kapalinu v motoru
Zkontrolujte těsnost ucpávky hřídele (při otáčení hřídele nesmí pronikat do lodi více než 1 – 6 kapek za minutu)
Zkontrolujte filtr chladicí vody vnějšího chladicího okruhu
Zkontrolujte a případně vyměňte vzduchový filtr motoru
Pokud jste v uplynulé sezóně neměnili vrtulku impeleru vnějšího chladícího okruhu, vyměňte ji
Zkontrolujte hnací řemen na motoru, jeho stav a napnutí. Při zatlačení na jeho nejdelší části by se měl prohnout cca o 1 cm
Lanka ovládací páky motoru zkontrolujte a promažte vazelínou bez grafitu (uhlík ve vazelíně v kontaktu se slanou vodou rychle vyvolává korozi

Přívěsné motory

Zkontrolujte všechny hadice od nádrže k motoru a stejně tak ruční čerpadlo. Poškozené části vyměňte
Hadice odmontujte a profoukněte tlakovým vzduchem, abyste se zbavili nečistot
Pokud má plováková komora karburátoru vypouštěcí ventil, povolte ho a vypláchněte benzinem nečistoty z karburátoru
Vyprázdněte nádrž a čistým benzínem vypláchněte nečistoty
U motorů se zabudovanými nádržemi vymontujte palivový kohout a vypláchněte síťový filtr
Vyčistěte a případně vyměňte palivový filtr
Vyměňte zapalovací svíčku
Pokud jste na podzim nevyměnili olej v motoru, vyměňte ho spolu s olejovým filtrem
Pokud jste na podzim nevyměnili olej v převodovce, vyměňte ho
Namažte všechny čepy, šrouby, lanka a spojení
Zkontrolujte lanko startéru, případně vyměňte
Zkontrolujte kabelové řídící systémy a promažte je

Trup a paluba

Zkontrolujte, označte si všechna poškození a následně je opravte
Zkontrolujte spoj kýlu a trupu, v případě závady bude třeba alespoň dotáhnout šrouby, případně kýl povolit, odstranit starou těsnící hmotu, přetěsnit a znovu dotáhnout
Zkontrolovat vůli hřídele lodního šroubu
Zkontrolovat vůli kormidla
Zkontrolovat elektrody na trupu a vyměnit je
Zkontrolovat antifouling a případně nanést nový
Zkontrolovat příďový propeler
Zkontrolovat sondu rychloměru a hloubkoměru
Zkontrolovat nasávací a výpustní ventily
Zkontrolovat propeler
Vyčistit a naimpregnovat trup a nástavbu
Vyčistit nerezové kování
Vyčistit a ošetřit teakovou palubu

Palubní hardware

Vyčistit a promazat kladky
Vyčistit a promazat vinšny
Vyčistit a promazat stopery
Vyčistit a promazat rolfoky
Vyčistit a promazat mechanizmus rolování hlavní plachty
Promáznout drážku ve stěžni na hlavní plachtu
Promazat pojezd hlavní lukny
Zkontrolovat panty na batystách
Zkontrolovat všechny lukny a ošetřit těsnění
Zkontrolovat ruční bilge pumpu a její utěsnění
Zkontrolovat funkci kotevního vrátku
Zkontrolovat olej ve vrátku
Zkontrolovat kotvu, kotevní řetěz, kotevní lano a jeho upevnění v trupu
Kotevní řetěz si označit po 10 metrech barvami
Zkontrolovat obsah batyst a vyhodit nepotřebné věci
Vyčistit a umýt prostor na plynovou láhev

Takeláž

Zkontrolovat a opravit plachty
Zkontrolovat a dotáhnout stěhy
Zkontrolovat závlačky na spojích, demontované závlačky nenarovnávat a znovu nepoužívat, ale použít nové
Zkontrolovat sálingy
Zkontrolovat rolfok, chybějící nýty nebo šrouby nahradit
Zkontrolovat všechna lana, případně je vyprat
Zkontrolovat všechny nýty na stěžni

Interiér lodi

Zkontrolujeme poškození laku, obrousíme a nalakujeme
Zkontrolujeme všechny dnové ventily a promažeme je
Zkontrolujeme svorky na dnových ventilech
Zkontrolujeme bilge pumpu
Zkontrolujeme čerpadlo na pitnou a na odpadní vodu
Zkontrolujeme a vyčistíme čerpadla na toaletách
Vyčistíme sítka filtrů čerpadel ze sprch
Vyčistíme prostor pod podlážkami lodi
Zkontrolujeme těsnost nádrží na vodu a naftu
Vypláchneme nádrže na vodu a vydesinfikujeme je
Zkontrolujeme hadici vedoucí k plynovému vařiči, při jakémkoli poškození ji vyměníme
Zkontrolujeme a vyčistíme vařič
Zkontrolujeme funkci lednice
Vyčistíme chemicky odpady ze dřezů
Vyčistíme chemicky fekální tanky
Vysušíme po zimě čalounění
Prohlédneme potraviny uskladněné v lodi a případně je vyhodíme
Zkontrolujeme nářadí, odstraníme rez, ošetříme ho a doplníme
Doplníme náhradní díly
Odpočineme si

Vyplujeme

Za článek děkujeme Janu Kocmanovi


10696
Na horu