Search
× Search
Kudy do Středomoří
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Kudy do Středomoří

Máte jachtu na severu Evropy, uvažujete o plavbě do Středomoří, ale odrazuje vás dlouhá plavba kolem Evropy nebezpečnými vodami bouřlivého Biskajského zálivu? Jsou i jiné trasy, které jsou výrazně a klidnější.

Biskaj
V první řadě je třeba říci, že plavba kolem západní Evropy přes Biskaj je nejrychlejší cestou do Středomoří. Může být sice bouřlivá, ale také nemusí. Zatímco květnu a říjnu je v těchto vodách 20% šance na vítr o rychlosti nad 35 uzlů, v letních měsících jde jen o 3 %. Navíc jsou dnes předpovědi počasí velmi přesné, proto je možné se bouřlivému počasí vyhnout. Tedy ani plavba přes Biskaj nemusí být tak divoká, jak se mnozí obávají.

Vnitrozemská cesta
Menší jachty se mohou trase přes oceán vyhnout vnitrozemskými vodními cestami. Prakticky jde o dvě možnosti.

Francie
Ve Francii je možné zvolit dvě trasy. Začneme tou západnější, při které se vyhnete Biskaji jen částečně. Jde o Canal Lateral a la Garonne a Canal du Midi. Tato cesta začíná v Bordeaux a končí ve Středomoří v Sete.
Tato cesta je schůdná pro lodě těchto rozměrů. Délka do 30 m, šířka do 5 m, ponor do 1,60 m a výška do 3,25 m. jde tedy o cestu, která je z plachetnic omezena jen na ty nejmenší (ponor), samozřejmě se stěžněm na palubě. Pro motorové čluny může jít o atraktivní cestu.

Druhá z cest vede středem Francie na jih. Začíná v La Havre nebo v Calais a později pokračuje řekou Rhonou do Středozemního moře. Na tuto cestu je možné se napojit i z německého Rýna. Parametry této cesty jsou následující. Délka do 30 m, šířka do 5 m, ponor do 1,80 m a výška do 3,40 – 3,50 m.

Dunaj
Další možností plavby na jih je cesta po Dunaji do Černého moře. Tato cesta je vhodná pro největší jachty. Použitelná šířka je do 10 m a ponor podle stavu Dunaje na horním toku (při cestě z Německa) je 2,0 – 2,5 m. Délka je na této vodní cestě pro jachty v podstatě bez limitu.

6752
Na horu