Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Nejsou lidi. Ani v Bretani
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Nejsou lidi. Ani v Bretani

Lodní stavitelství a na něj navazující další odvětví jsou specifickým oborem vyžadujícím jistou míru odbornosti. To ztěžuje nábor nových pracovních sil. Že je situace napjatá napříč regiony, potvrzuje fakt, že nedostatek lidí hlásí i jachtařské firmy z Mekky jachtingu - francouzské Bretaně.

Francouzská komora sdružující firmy z lodních oborů zveřejnila výsledky průzkumu uskutečněného v prosinci 2023 mezi firmami podnikajícími v oblasti rekreační plavby. Cílem bylo zjistit, zda se firmy potýkají s problémy v oblasti lidských zdrojů. Komora ke svému záměru využila databázi CRAFT, která zahrnuje všechny bretaňské firmy v oblasti vodních sportů (výrobní, servisní, prodejní).

Určitou představu si lze udělat už na základě informace, že na 1078 e-mailů rozeslaných komorou přišlo jen 25 odpovědí, což představuje pouze 2,7 procenta. Zbylých více než 97 procent podniků nejspíš nenašlo volnou duši, která by dotazník zodpověděla. I z toho mála obdržených odpovědí však lze vyčíst trend.

V krátkodobém či střednědobém horizontu plánuje nábor zaměstnanců 72 procent z těch, kteří zaslali odpovědi. Okamžitě by novou pracovní sílu potřebovalo 36 procent z nich. Zhruba polovina uvedla, že důvodem poptávky po pracovní síle je nárůst obchodní činnosti. Většina se však potýká s nedostatkem lidí z důvodu odchodu zaměstnanců, ať už do důchodu, nebo ke konkurenci. Leckde jde o souběh obou důvodů.

Snazšímu náboru brání několik překážek. Více než dvě třetiny respondentů uvedly, že uchazečům o práci schází specifické dovednosti. Více než polovina zmínila neúměrné mzdové požadavky. S tím také souvisí bariéra na straně nabídky - potenciální zaměstnance odrazuje nedostatek a tudíž vysoká cena ubytování na bretaňském pobřeží.

525
Na horu