Search
× Search
Která kotva drží?
Daniel Vodička

Která kotva drží?

Testovali jsme desítku kotev. Na dně tužší bahno a chtěli jsme vědět, jak se budou kotvy chovat. Výsledky byly zčásti očekávané, ale i trochu překvapivé. 

Z moderních konkávních kotev jsme měli k dispozici kotvy Ultra 12 kg, Spade 15 kg, Manson Supreme 10 kg, Manson Boss 10 kg a Rocna 10 kg. Z modernějších konvexních kotev to byla Kobra 20 kg. K tomu navíc kotvy Britany 14 kg, Grapnel 10 kg a FHD 10 kg.

Kotvili jsme na 5 m hloubky. Na kotvě bylo 5 metrů kotevního řetězu 10 mm a 40 m lana. Nejprve jsme pomalu kotvy zaryli do dna a pak jsme se maximálním tahem snažili kotvy utrhnout. 

Při našem testu odpovídal maximální tah, kterého jsme byli schopni dosáhnout, 6000 – 7000 N, což odpovídá hmotnosti mezi 600 a 700 kg. Šlo o maximální tah jachty Bavaria 46 Cruiser na přední chod. Jachta byla vybavena motorem o výkonu 55 HP. 

Výsledky testu jasně hovořily o výhodách moderních kotev. Z nich jsme nebyli schopní po zarytí hnout kotvami Spade 15 kg, Ultra 12 kg a Manson Boss 10 kg. Kotvy Manson Supreme 10 kg a Rocna 10 kg se zaryly do dna stejně jako již zmíněné kotvy, ale při maximálním tahu byla znát menší plocha kotev na zatížení, kterému byly vystaveny. Zanedbatelně prokluzovaly o jednotlivé decimetry. 

Z dalších kotev si vedla výborně kotva Kobra 20 kg, která se na dně nepohnula. Berme ale v úvahu, že šlo o největší z testovaných kotev.

Kotva Britany 14 kg při 2/3 maximálního tahu ze dna vyskočila a byla tažena. Do dna se již nezaryla, protože byla obalená bahnem. Kotva FHD 10 kg byla při 50% tahu tažena dnem poměrně velkou rychlostí. Na kotvě Grapnel 10 kg nebyl znát výrazněji zaznamenatelný odpor. 

Šlo o test na jednom ideálním druhu dna. Výsledky jsou výmluvné, je ale třeba brát v úvahu velikosti jednotlivých kotev. 

19732
Na horu