Search
× Search
Křehké kormidlo
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Křehké kormidlo

Na jihu Evropy je běžné zajíždět k molu zádí. Je to pohodlné, dobře se vystupuje, není třeba obcházet celou loď. Má to však také svá negativa. Ohroženo je kormidlo, které nevydrží zdaleka tolik, jako kýl.

Na snímcích je kormidlo jachty Dufour 460. Zatímco na první fotografii se zdá, že jde o zanedbatelné poškození, na dalších snímcích již je patrné, že tomu tak není. Kormidlo je v celé délce roztržené, je nutné vytažení lodě na břeh, demontáž kormidla a jeho celková oprava. Taková „drobnost“, která bude stát celou kauci.

Ke vzniku poškození však stačilo nepříliš razantní nacouvání kormidlem na dno. V přístavech se to může snadno stát navzdory tomu, že hloubkoměr ukazuje 3 metry. Je třeba brát v úvahu, že čidlo hloubkoměru je vpředu před kýlem. Při couvání do přístavu vám toho mnoho neřekne. Je nutné si předem pořádně nastudovat pilota a koukat se do vody. Tam, kde si nejsme jistí, je lepší najet k molu přídí.

Zde si také všimněte absence výztuhy v kormidle. U jiných jachet je běžné (nebo alespoň bývalo), že se velkou částí kormidla táhne osa a horizontální výztuhy. 

776
Na horu