Search
× Search
Kotevní problém
Daniel Vodička

Kotevní problém

Občas se stane, že se při kotvení zapletou dvě kotvy do sebe. Představte si ale případ, kdy se do sebe zapletou kotvy tři a do toho ta poslední je ještě zachycená do starého kotevního řetězu, který leží mezi betonovými bloky na dně. Postě složitý kotevní problém.

Objevíte-li ráno takový kotevní problém, je vám hned jasné, že dnes na čas neodplujete. Co s tím ale dělat, když navíc vaše kotva je zachycena za masivní starý řetěz ve 12 metrech hloubky?

Jak k tomu může dojít?

Zátoka ve které jachty stojí s přídí na kotvě a se zádí uvázanou na břehu. Protože hloubka je cca 12 metrů, hází se kotva co nejdále a couvá ke břehu. Pak vyvázat záďová lana na břeh. Vedle stojí motorák po levé straně a další plachetnice po pravé. Kotvy jsou hozené paralelně.

Již za tmy připluje sportovní plachetnice, která zakotví někde nad vašima kotvama. Ráno vezmete brýle a jdete zjistit situaci.

Obhlídka situace napovídá, že odplutí nebude snadné. Sportovní plachetnice, která zakotvila jako poslední zřejmě chvíli vlekla kotvu. Její posádka se pokoušela kotvu vytáhnout. Šlo o jachtu, která neměla vrátek a místo řetězu měla na kotvě jen lano.

Jak vlekla kotvu, zachytila kotevní řetěz motoráku, který přetáhla přes kotvu plachetnice 1. Také kotva motoráku se kvůli tomu zasekla do řetězu plachetnice 1. Sportovní plachetnice nakonec přestála noc tak, že její kotva visela asi 6 metrů nade dnem, kde držela zaháklá za řetěz motoráku. Posádka sportovní jachty musela vědět, že je špatně zakotvena, ale protože nedokázala kotvu vytáhnout, vykašlala se na to a šla spát.

Řešení

Ráno se kapitán motoráku vydal ke sportovní jachtě, aby řešil situaci. Kapitán sportovní jachty se tvářil, že je to pro něj naprosto nová situace, že si celou dobu myslel, že normálně kotví (na 12 m hloubky mu na to stačilo jen 6 m kotevního lana).

Pokus o uvolnění začal snahou o vytažení kotvy s řetězem motoráku nad hladinu. To se nepovedlko. Nemohlo se povést, protože v té chvíli se snažil zvedat nejen kotvu motoráku, ale i řetěz plachetnice 1.

Jedinou možností se nakonec ukázalo provlečení lana pod řetězem motoráku a povolení kotvy sportovní plachetnice. Tak se její kotva uvolnila a sportovní jachta byla ze hry. Pomocí stejného lana se podařilo uvolnit kotvu motoráku z kotvy plachetnice 1.

Nyní zbývalo uvolnění kotvy plachetnice 1 ze starého kotevního řetězu na dně. Nejprve pokus vytáhnout kotvu opačným směrem. Tedy přejetí na druhou stranu zátoky. Bohužel šlo o neplatný pokus. Kotva byla v řetězu zachycená stále.

Jaká je v té chvíli možnost? Zkrátit řetěz, pořádně se nadýchnout a doručkovat po řetězu na dno (když nemáte ploutve). Na dně přeperete žraloka kladivouna, přišlápnete ocas muréně a máte volné ruce pro vysvobození vaší kotvy ze sevření starověkého řetězu.

Vítězství je vaše a konečně můžete odplout.

 

 

 

 

7023
Na horu