Search
× Search
Kormidelní páka versus kormidelní kolo
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

Kormidelní páka versus kormidelní kolo

V dnešní době najdeme na jachtách téměř výhradně kormidelní kolo. Je možné vidět kormidelní kola i na jachtách o velikosti pod 30 stop. Proč kormidelní kolo vytlačuje kormidelní páku ? Jaké jsou výhody a nevýhody těchto zařízení?

Laický pohled na celou tuto problematiku je jasný. Kormidelní kolo = veliká loď. Většinou to takto chodí. Najdou se však také výjimky. Těmi jsou například jachty určené k sólovým závodům okolo světa. Většina těchto jachet tříd IMOCA a Class 40 je místo kormidelního kola vybavena kormidelní pákou. A nemyslím si, že by jachta dlouhá přes osmnáct metrů byla malá. Tak jednoduché to tedy nebude.

Nejprve se pojďme podívat, jaké jsou výhody a nevýhody těchto dvou systémů.

Kormidelní páka

 

Kormidelní páka je starším a jednodušším kormidelním zařízením. Dříve nebylo výjimečné najít páku i na jachtách délky 15 a více metrů.

Tento systém je nejjednodušším způsobem jak jachtu kormidlovat. Můžeme říci, že na osu kormidla je nasazena páka, pomocí které listem kormidla otáčíme. Díky jednoduchosti tohoto systému jsou takřka vyloučeny jakékoli závady.

Vše co se na listu kormidla děje, cítíme přímo na páce. Díky tomu může kormidelník na vše ihned, citlivě a bez jakéhokoli zpoždění reagovat. Reakce kormidelníka jsou přesné a zvláště při silném větru u přeplachtěné jachty je možné loď vést s minimálními odchylkami od kurzu. To se uplatní především při velkých vlnách a zadobočním větru na hranici únosnosti. Tehdy má jachta tendenci prudce vyostřovat a přesná a rychlá korekce kurzu je nutná.
Nevýhody má však páka také. První co vadí nováčkovi na jachtě s pákou, je to, že je třeba pákou reagovat na opačnou stranu, než chce s jachtou plout. To je však opravdu jen maličkost, na kterou si kormidelník rychle zvykne. Dalším problémem může být prostor, který je kolem páky potřeba.

U malých turistických lodí je kormidelní páka krátká, proto není kolem ní třeba více prostoru. Jiná je však situace u větších lodí sportovního typu, kde je již páka  velmi dlouhá. Potom je jasné, že posádka nemůže v kokpitu při kormidlování překážet. 

Lepší je to s prostorem ve chvíli, kdy jachta stojí zádí k molu a je třeba nakládat bagáž. Potom kormidelní páka překáží méně než kormidelní kolo, kterému je třeba se vyhýbat. Dá se říci, že nezabírá žádné místo. ve srovnání s kormidelním kolem.

Kormidelní kolo

Výrobci jsou dnes schopni instalovat kormidelní kolo i na jachtu o velikosti pod 30 stop. Není to tím, že by nabyli dojmu, že je kormidelní kolo lepší na kormidlování, ale proto, že si to žádají zákazníci. Jak jsme si již na začátku řekli, loď s kormidelním kolem vypadá „ více dospělá“.

Na malých jachtách však kormidelní kolo není nejlepší volbou. Kormidelní sloupek v nevelkém kokpitu překáží. Kormidelní kolo je malé, vedení lodi není přesné. V neposlední řadě je kormidelní kolo dražší.

Probereme si jednotlivé nedostatky po jednom.

Kokpit na jachtách do 30 stop nebývá největší. Pokud umístíme do kokpitu kormidelní sloupek, bude nám vždy překážet. Za plavby méně, při stání v přístavu více. Ve chvílích kdy je možné kormidelní páku sklopit tak, aby nepřekážela, se s kormidelním sloupkem s kolem musíme smířit jako se stálou instalací. Vadit to bude především při nakládání zavazadel do lodi a při procházení mezi zádí a kokpitem.

Máme-li na lodi kormidelní kolo, které svou velikostí jen nepatrně přesahuje velikost volantu sportovního vozu, nemůžeme počítat s tím, že bude kormidlování snadné. Při řízení lodi za silnějšího větru se kormidelník nadře a výsledky nebudou nejlepší. U malého kola malý pohyb na kole vyvolá velikou odchylku listu kola. Proto je k tomu třeba hodně síly a kormidlování je nepřesné. Nebo je na druhou stranu mechanismus tak zpřevodovaný, že je kormidelním kolem nutné výrazně otáčet, aby došlo vůbec k nějakému pohybu na kormidle. Síla není třeba v takovém případě, ale na druhou stranu se kormidelník neobejde bez velké praxe.

Poslední jmenovanou nevýhodou je cena kormidelního zařízení. Kormidelní sloupek s kolem je samozřejmě dražší než páka.

Jedna nevýhoda kormidelního kola nám však ještě zbyla. Tou je větší nebezpečí poškození kormidelního mechanismu u kormidelního kola. Máme-li páku, můžeme si říci, že pokud nám neupadne list kormidla, nemůže se takřka nic stát. S kormidelním kolem může dojít k nepříjemnostem mnohem častěji. Složitější mechanismus = více možných poruch.

U větších jachet se jednotlivé nevýhody vytrácejí a nacházíme stále více důvodů pro kormidelní kolo. Kormidelní kola se dělají velikého průměru, kormidlování je potom snadné a přesné a místa je v kokpitu dostatek. Jindy je jediné kormidelní kolo nahrazeno dvěma koly, mezi kterými se dobře prochází a je od nich dobrý výhled. 


Závěrem

Kormidelní páka stále není překonaným zařízením. Je jednoduchá, levná a výborně se s ní vede loď. Celkově má asi více výhod než kormidelní kolo. O vybavení jachet ale nerozhodují jen nejpraktičtější řešení a s problematikou obeznámení odborníci, ale především široká veřejnost, která se dnes po moři plaví. Většina světové produkce je podřízena charteru a tam nemá jachta s kormidelní pákou šanci. Selfie kapitána sedícího vedle kormidelní páky? To nemá úroveň!

Většinou se tedy používají kormidelní kola. Loď s nimi vypadá lépe. To je asi hlavní důvod a ten prodává. Výjimek mnoho nenajdete. To ale neznamená, že i vy se musíte podřídit většině. Zvláště pokud si chcete kormidlování rychlé jachty užít.

 

8453
Na horu