Search
× Search
Kontrola takeláže před vyplutím
Vojtěch Sládeček

Kontrola takeláže před vyplutím

V rámci přejímek charterových lodí je spousta věcí, na které se skipper musí soustředit. Pokud chceme loď dobře poznat a zorientovat se ve výbavě a technických řešeních na dané lodi, zabere to hodně času. Věc, na kterou se ale velmi často zapomíná, je takeláž. Většinou spoléháme, že se charterovka o všechno postarala a že je vše v pořádku. Všichni ale víme, jak vypadá sobotní přebírka a následné předávání lodí a kolik času mají technici reálně na opravu a kontrolu všeho na lodi. Udělá se prostě jen to nejnutnější. Poslední věc, kterou ale chci na lodi řešit je spadlý stěžeň během plavby s rodinou. Když pominu variantu, že budu zkoušet pevnost takeláže pod mostem Ždrelac mezi Pašmanem a Ugljanem s nějakou 45, je dobré si alespoň základní věci na takeláži zkontrolovat.

Foto archiv

Foto archiv

Měřák napětí vantů
V základu je potřeba zkontrolovat dostatečnou tenzi na všech bočních vantech, hlavně těch, které jdou co nejvýše, tedy V1 a V2. Výborným pomocníkem pak může být tzv. Rigging tension gauge meter. Většinou samozřejmě neznáme předepsané napětí vantů na dané lodi, ale mohu si alespoň ověřit, že hodnoty jsou podobné a nenajdu velkou stranovou odchylku. Vzhledem k tomu, že obvykle s sebou podobný měřák nevozíme a v běžné domácnosti je nedostupný, zkontrolujeme napětí odborným pohmatem. Není to sice tak přesné, ale posádka ocení jistotu, s jakou při osahávání vantů působíme. Pak už stačí jen zabručet: „Hmmm… Ale jo." (Tímto sice nezajistíte, že vám stěžeň nespadne na hlavu, ale získáte si respekt u posádky. A to je také důležité.)

Dalším důležitým bodem je kontrola závitů na jednotlivých napínácích – tedy že je závit dostatečně zašroubován. V ideálním případě by také neměli chybět na konci závitu bezpečnostní závlačky.

Na zadním stěhu je pak dobré kontrolovat veškeré upevnění šeklů a kladek, zvláště pokud je loď vybavena tzv. runnig backastay. Na předním stěhu pak správné upevnění rolfoku a dotažení všech šroubů, které stěh fixují.

Zpozornět bychom určitě měli, pokud se během stoupačky strana závětrných vantů uvolní natolik, že se začne volně houpat. Zde je pak velké riziko, že se závit ve vlnách může uvolnit, nebo vyklepat. Takto uvolněný vant je určitě třeba v přístavu dotáhnout.

Závěrem pár tipů. Horní části stěžně, kam se člověk hůře dostává, se v maríně dají poměrně dobře zkontrolovat dalekohledem.

Pokud by už nastala ta nepříjemná situace, že se boční vant během plavby uvolní, tak první věc, kterou doporučuji udělat, pokud to situace dovolí, je obrat na „zdravou stranu“. Tedy aby hlavní zatížení převzala strana, která má vanty kompletní. Teprve pak je čas začít se věnovat případné opravě.

 

 

887
Na horu