Search
× Search
Když odejde kormidlo
Daniel Vodička

Když odejde kormidlo

Na závěr jednoho z našich kurzů se na vjezdu do maríny Seget ozvala rána a přestalo reagovat kormidlo. Stalo se to ve chvíli, kdy jsme vplouvali mezi lodě.

Zjištění trvalo pár desítek vteřin. Protože jsme se právě otáčeli na zpětný chod, nejprve to vypadalo, že zatím jachta nereaguje na pokyny kormidelníka, že příď snáší vítr. Až po chvíli kormidelník nahlásil: „Něco je s kormidlem.“ Až tehdy jsem si spojil nedávný zvuk s nehodou.

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Na tyči spojující obě kormidla je připevněno táhlo, na kterém se uvolnila matka.
Protože hrozilo, že vrazíme do kolem stojících jachet, nebylo mnoho času. Zařadili jsme přední chod a pomohli vedení jachty příďovým propelerem. Bylo by možné použít autopilota, ale v té chvíli jsme neznali rozsah závady a nebyl čas na zjišťování. Odpluli jsme před marínu do místa, kde jsme nepřekáželi a zakotvili jsme.

Začali jsme zjišťovat závadu. U táhla kormidla se odšroubovala matka a táhlo od kormidelních kol se uvolnilo z tyče spojující oba listy kormidel. Při té příležitosti spadl řetěz z osy kormidla. Řetěz zajišťuje přes ozubené kolo převod z kormidelního kola na táhlo ke kormidlům. Spadlý řetěz zablokoval volný pohyb kormidel.

Protože přístup k ozubenému kolu na ose kormidelního kola je u Sun Odyssey 440 mírně řečeno nesnadný, nenašli jsme na lodi nikoho s dostatečně pavoučí rukou, aby se o nahození řetězu pokusil. Proto bylo třeba toto nechat na servisních technicích.

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Vedení řetězu do kormidelního sloupku, do kterého se nepodařilo dostat rukou kvůli nasazení řetězu na ozubené kolo na hřídeli kormidelního kola.
Rozhodoval jsem se, jestli zajet na místo v maríně s nouzovou pínou. Protože pína je krátká a kormidlování především na zpátečku je dost náročné, rozhodl jsem se nechat zajetí lodi na místo na zaměstnanci charterové společnosti, kterému asistoval druhý na člunu.

Nakonec se ukázalo, že vedení této konkrétní jachty bylo s pínou snadnější, než jsem očekával. Přesto jsem vycházel z toho, že je lepší nechat případné problémy na místním pracovníkovi, než se s tím trápit sám. Konzervativní rozhodnutí, o kterém si však myslím, že bylo správné.

1087
Na horu