Search
× Search
Kdo je na vině?
Daniel Vodička

Kdo je na vině?

Dostali jsme zajímavou otázku od našeho čtenáře Jana Kocmana. Dotaz se týká poškození lodě při stání na kotvě. Jde o problém, se kterým se můžete snadno potýkat.

 

"Přijíždím do zátoky, kde chci zakotvit. V zátoce již stojí zakotvená jedna jachta. Najdu si místo dostatečně vzdálené a zakotvím. Stojím v bezpečné vzdálenosti od jachty, která byla v zátoce první. 

V noci mírně fouká, ale nic zvláštního. Přesto mě vzbudí rána. Vyběhnu na palubu a zjistím, že druhá jachta se utrhla z kotvy a vrazila do mě. Moje kotva stále drží, stále stojím na stejném místě. Druhá jachta musela být špatně zakotvena.

Kdo je v takové chvíli zodpovědný za škody?"

S otázkou jsme se obrátili na Oldu Straku, který je v oblasti jachtingu a pravidel u nás největší autoritou. jeho odpověď byla stručná a jasná.

 

Odpověď vychází z COLREGu. Podle Pravidla 3, odstavec (i) slovo „za plavby“ znamená, že loď není vyvázána ke břehu, není zakotvená nebo nesedí na dně.

Jestliže se kotva uvolní a vleču ji, nejsem lodí zakotvenou, ale lodí za plavby a ta musí dát přednost lodi zakotvené.

 

12579
Na horu