Search
× Search
Kde se stala chyba
Daniel Vodička

Kde se stala chyba

Davida Macharáček nám poslal odkaz na dramatické video s tím, že by chtěl znát náš názor na to, kde se stala chyba. Pokusíme se upozornit na věci, které jsou jasné, vyhneme se ale dohadům tam, kde nejsou příčiny zřejmé.

Jedná se o jarní plavbu v Řecku, s největší pravděpodobností přechod studené fronty. Podle autorů videa vítr dosahoval až 70 uzlů.

1 – V první řadě si všimněte velmi špatně vytrimované geny. Gena je výrazně zarolovaná, ale otěžové vozíky jsou docela vzadu, proto zadní lem geny stále flatruje. Řešením je posunout otěžový vozík daleko dopředu, aby pokud možno rovnoměrně trimoval spodní i zadní lem geny.

2 – Člun na palubě je špatně uvázaný. Když je vidět, že se žene podobné počasí, je třeba člun opravdu důkladně přivázat, aby nebyl zdrojem starostí.

3 – Celá situace netrvala dlouho, ale byla patrné, že vítr sílí. Posádka si rozdala vesty, ale mnohem lepší službu by učinily psí kšíry, které by zabránily pádu přes palubu. Pokud by někdo spadl do vody s nasazenou vestou, nezdálo se pravděpodobné, že by ho tato posádka dokázala vytáhnout.

4 – Je otázkou, proč nešla gena zarolovat. Posádka tvrdí, že se již dříve několikrát rolfok zasekl. Mohlo jít o krátkou spoušť rolfoku z důvodu přílišného utažení plachty. V takovém případě je třeba plachtu rychle vymotat a za pomoci tří silných chlapů rychle znovu zarolovat. Při náležité přípravě otázka 1 minuty. Nepoužívejte přitom kliku od vinšny, ale masivní sílu tří chlapů. Při rolování jeden další člen posádky kontroluje otěž plachty.

Dalším důvodem může být vypadlá smyčka lana z bubnu rolfoku. To je závada, na kterou je třeba si dát pozor a odstranit ji hned, jak vznikne. V podobném větru je již těžko opravitelná.

A pak může být celá řada dalších důvodů pro zaseklý rolfok. Protože to zjistili ve chvíli, kdy foukalo 70 uzlů, bylo již na stažení plachty pozdě.

5 – Plocha vytažené geny nebyla tak velká, aby se s ní nedalo v silném větru plachtit. Nebo se o to alespoň pokusit. Dotáhnout tedy otěže a opatrně kormidlovat na zadoboční vítr tak, aby plachta neflatrovala. Není samozřejmě jisté, že by přežila vítr o rychlosti 70 uzlů, ale nebude-li flatrovat, je velká pravděpodobnost, že ano. Pokud se samozřejmě nevymotá celá, jako se to stalo nešťastné posádce.

A nakonec udělat to, co i nešťastníci udělali, tedy dostat se za ostrov a počkat. 

6363
Na horu