Search
× Search
Kam vyrazit z Omiše
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Kam vyrazit z Omiše

Omiš jihovýchodně od Splitu nebývá často cílem jachtařů. Přitom samo staré město má bezesporu své kouzlo. Velmi zajímavé je ale především údolí řeky Cetiny, která se zde vlévá do moře.

V Řecku je běžné, že připlujete na ostrov, půjčíte si auto nebo motorku a vyrazíte do vnitrozemí. To v Chorvatsku chybí. Přitom mnohá místa jsou velmi zajímavá.

Cetina je dlouhá jen 105 km. Pramení nedaleko městečka Knin a teče na jihovýchod. Hlavní pramen se nachází v blankytném jezírku, které je hluboké přes 100 metrů. Dále řeka pokračuje na jihovýchod až k Zadvarje nedaleko Brely, kde prochází úzkým kaňonem s vodopády kolem pohoří Mosor a směřuje zpět na západ k Jadranu.

Spodní tok řeky teče v zeleném zarostlém údolí mezi dvěma horskými masivy Mosorem a Biokovem. Na dolní části řeky se dělají výlety na raftech, pod Zadvarje řeka protéká úzkým kaňonem s několika vodopády. Pokud byste uvažovali o výletu, z Omiše je to do Zadvarje něco málo přes 20 km malebným říčním údolím. Cestou můžete v místních věsnicích nakoupit ovoce, zeleninu, nebo třeba med z nádherného údolí.

3707
Na horu