Search
× Search
Zajímavý jarní výlet v okolí Zadaru
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Zajímavý jarní výlet v okolí Zadaru

V blízkosti Zadaru je několik zajímavých míst, která stojí za to navštívit. Jedním z nich je řeka Bijela, pramen a vodopády. Místo na zajímavou dvouhodinovou procházku.

Jarní procházku, je důležité říci. Říčka Bijela v létě vysychá. Zatím však vodu má a vzhledem k předpovědi i ještě nějakou dobu mít bude.

Pramen řeky leží nedaleko staré cesty z Velebitu do Obrovace. Starou myslím tu, která byla využívána v předdálničních časech. Nedaleko obce Gornji Karin. Je zde i parkoviště, od kterého je cesta k prameni řeky značená.

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Cestou k prameni se údolí uzavírá, přibývají vodopády.
Říčka, nebo spíše potok, se klikatí v údolí, které se cestou k prameni stále více uzavírá. Cesta vede porosty tradiční macchie a stále se blíží ke skalám atraktivním pro skupiny skálolezců. Během prodlouženého víkendu na začátku května tu dominovali Italové.

Mezi skalami již jsou vidět vodopády. Údolí se uzavírá a nad hlavami se objevila lana vedoucí na skály na jeho druhé straně. A na laně…

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Lidé v oblacích.
Provazochodci! Nevím, jestli se tomu tak říká i dnes, ale šlo o lidské bytosti, které si dokázaly zkrátit cestu z jedné strany údolí na druhou pomocí lana přetaženého mezi skalami. Sto metrů na délku to bylo určitě. 50 metrů výška nejspíše taky. Rozhodně to vyžadovalo smysl pro rovnováhu, absenci strachu z výšek, a velkou porci chuti, dokázat něco jiného, než je v ulicích měst běžné.

V těchto místech již říčka skáče z jednoho vodopádu na druhý. Na rozdíl od běžné tyrkysové barvy chorvatských vodních toků, je tato nepřekvapivě spíše do běla.

Přímo pod pramenem je ohrada z kamení sloužící pro dobytek, který se zde dříve pásl. Dnes jsou zde stany provazolezců. Samotný pramen se pak objevuje pod mohutným skalním převisem připomínajícím jeskyni.

Jde o zajímavou a nenáročnou procházku. A může být okořeněna tvory, kteří chodí v oblacích.

426
Na horu