Search
× Search
Kam se schovat v bouřlivém počasí?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Motorové jachty

Kam se schovat v bouřlivém počasí?

Vždy je dobré mít v záloze místa, kde je možné stát s jachtou, i když počasí nespolupracuje. Pokud se za ně neplatí, je to velké plus.

 

Jedním z těch, na které je možné se spolehnout, a to i ve vrcholné sezóně, je zátoka Vinišće nedaleko Trogiru. Jde o velkou zátoku s úzkým vjezdem směřujícím na jihovýchod. Ve velké části zátoky je ideální hloubka na kotvení do 10 metrů.

Zátoka je tak velká, že si lze jen těžko představit, že byste zde nenašli místo na kotvení. Pokud sem přijedete v květnu, bude zde stát 10 lodí a bude se vám zdát, že vaše místo je poslední volné. Přijedete-li v srpnu, může zde být 100 lodí a opět naleznete poslední volné místo. To je dáno tím, že bezpečná vzdálenost od jiných jachet je nepřímo úměrná počtu jachet na kotvišti se nacházejících.

 

Při vplouvání do zátoky naleznete dvě restaurace po vašem pravoboku ve výběžku zátoky za molem, u kterého obvykle stojí velké rybářské lodě. Nečekejte nálepku od Michelina, ale najíte se. Konoba Kupinice, jejíž lákač hostů objíždí na gumovém člunu lodě hned, jak zakotví, dokonce nabízí službu dovozu večeře až na loď. Je to sice trochu velkopanské, ale jde to.

Vesnička Vinišće sice nepatří mezi nejhezčí místa v Chorvatsku, ale dobré místo na kotvu se cení. Jediným směrem, odkud do zátoky mohou proniknout vlny, je jihovýchod a i pak je stání spíše nepříjemné, než nebezpečné.

Na severním břehu zátoky najdete také zbytky rozestavěné maríny. Na zbytky mol je možné se vyvázat. Jen je třeba brát v úvahu, že to sice jsou mola, ale nikdo již léta nekontroluje jejich uchycení. 

Poznámka
Za škody vzniklé vaším špatným zakotvením neručíme.

7111
Na horu