Search
× Search
Jarní údržba IV: Bezpečnost práce a zpátky na vodu
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Jarní údržba IV: Bezpečnost práce a zpátky na vodu

Údržba lodi na jaře je stejně důležitá jako ta na podzim. Kdo se víc snažil na podzim, má na jaře volněji a naopak. V závěrečném díle seriálu o jarní údržbě veškerou dosavadní snahu završíme spuštěním lodě zpět na vodu. Ještě předtím si ale připomeneme zásady, které je třeba dodržet, aby naše činnost nebyla nebezpečná pro nás, ani pro okolí.

Jarní údržba se zpravidla pojí se zdraví škodlivým prachem a nebezpečnými výpary. Zvláště při brusných pracích na části lodě pod čarou ponoru vzniká jedovatý prach z antivegetačních nátěrů.

V posledních dvou letech měl každý dost příležitostí seznámit se s funkčností a nabídkou různých typů roušek a respirátorů - pro osvětu ohledně ochrany dýchacích cest koronavirus nemohl učinit více. Nicméně je třeba mít na paměti, že jednoduché protiprachové masky nechrání před jedovatým prachem nebo výpary z epoxidových pryskyřic a polyesteru. Tak činí maska s uhlíkovým filtrem.

Ještě lepší a bezpečnější jsou polomasky s vyměnitelnými filtry pro různé typy toxických látek. Při práci s antifoulingem musejí být samozřejmě chráněny i oči, a to těsně přiléhajícími brýlemi ze syntetické hmoty. Ruce kryjí gumové rukavice.


Likvidace odpadů

Sezónní údržbářské a natírací práce zanechávají podstatně více odpadů, než si myslíme. Plechovky od barev, zbytky laků, rozpouštědla a malířské pomůcky, jako jsou opotřebené štětce, válečky, různé hadry atd. a zvláště jedovaté odpady z antifoulingů se musejí likvidovat jako zvláštní odpad. Zimoviště by na sběr takového odpadu mělo být zařízené. Pokud není, je třeba odvézt jej do sběrného dvora.

Vysokotlakými čističi se smí pracovat jen tehdy, jsou-li k dispozici příslušné záchytné jímky, které zachycují odtékající zbytky barev a zabraňují tomu, aby se jedovaté látky dostaly do půdy. Pokud se brousí na nezpevněném pracovišti, musí se zachytit brusný prach v dostatečně velké plachtě a pak likvidovat jako zvláštní odpad.

 

Spouštění lodi na vodu

Aby se nezapomnělo na nic z toho, co bylo na podzim demontováno nebo vymontováno, a co je třeba na jaře opět zapojit a namontovat, je užitečné si zhotovit o provedených úkonech přehledný záznam. Objem práce, který je třeba před spuštěním lodě do vody vykonat, se samozřejmě řídí velikostí jachty. Takže i zde můžeme poskytnout jen obecná pravidla.


 

Před zavěšením na jeřáb

- Dnové ventily jsou uzavřeny

- Vůle ložiska pohonného hřídele je překontrolována

- Snímač rychloměru je zatažen, zaslepovací zátka sedí vodotěsně v trupu

- Baterie je bezpečně namontována a plně nabitá

- Stav oleje motoru a napětí klínových řemenů jsou vyzkoušeny, palivový filtr je neporušený, vodní filtr uzavřený


 

Po odpoutání od jeřábu

Když loď sedí na hladině, musíme provést několik nezbytných kontrolních úkonů.

- Přezkoušet veškeré dnové ventily a ostatní palubní prostupy (rychloměr, echolot, WC atd.), přezkoušet veškeré hadicové spoje

- Zkontrolovat, zda těsní ucpávka nebo membrána saildrivu

- Zkontrolovat, zda je sběrný prostor na dnovou vodu suchý

 

Po kontrolní obchůzce se nastartuje motor a nechá se asi na třetinu maximálních otáček zahřát chodem na volnoběh. Nezapomeňte napřed otevřít ventil mořské vody. Následně sledujeme, zda se neukážou netěsnosti u oleje, paliva nebo vody, zda vytéká chladicí voda v pravidelných posunech z výfuku a jak vypadají spaliny (po krátkém čase náběhu by zplodiny spalování měly být téměř bezbarvé). Rovněž prověříme, zda veškeré kontrolní přístroje ukazují, co mají a zda běží alternátor.

Pak už je čas pro vztyčení stěžně: stěhy a vanty ke stranovému upevnění stěžně a veškeré spouštěcí lanoví je přezkoušeno, napínáky dostatečně uvolněny, zajištěny, závlačky, svorníky, šrouby a potřebné nářadí leží připravené. Všichni přítomní jsou poučeni a znají své úkoly, takže můžeme pod jeřáb. Práci zdar a mnoho šťastných mil během sezóny!

Přečtěte si první, druhý a třetí díl seriálu o jarní údržbě.


 

1841
Na horu