Search
× Search
Jakou rychlostí mohu plout
Daniel Vodička

Jakou rychlostí mohu plout

Pohybuji se v oblasti mezi ostrovy a před setměním pluji rychlostí 42 uzlů. Motor řve, voda cáká, posádka je spokojená, majitel počítá, kolik ho radost posádky stojí. Je možné plout takto rychle? Nehrozí finanční postih od státem pověřených strážců rychlosti?

Místa s omezením

Začneme jednoduše. Jsou místa, kde je rychlost plavby omezena. Tato omezení najdete v almanachu, v peljaru v Chorvatsku, na mapách, v pilotech, nebo i na značkách na břehu. Může jít ale také o obecné pravidlo. Příkladem je zákaz plavby ve skluzu v Chorvatsku ve vzdálenosti do 300 m od pobřeží. Pamatujte, že neznalost zákona neomlouvá. Vy máte vědět, kde jsou omezení platná.

Místa bez omezení

Pak jsou místa, kde žádná omezení nejsou. Tam můžete plout tak rychle, jak uznáte za vhodné. Tedy vlastně ne. Je tam jeden limit. Musíte plout bezpečnou rychlostí. To je rychlost, při které jste schopni učinit vhodná a účinná opatření pro zabránění srážce. Co to znamená?

Zatímco malý motorový člun může plout rychlostí 40 uzlů, protože je schopen na místě zastavit, pro plachetnici se spinakerem a malou posádkou může být 10 uzlů příliš. Záleží na posouzení okolností.

Pro posouzení bezpečné rychlosti jsou důležité tyto faktory:

  • stav viditelnosti
  • hustota provozu
  • manévrovací schopnosti plavidla
  • v noci je to přítomnost světelného pozadí (jsou-li na břehu světla města, snadno se mi v nich ztratí poziční světla lodě)
  • stav větru, moře, proudu a přítomnost navigačního nebezpečí
  • ponor lodi ve vztahu k použitelné hloubce

Na lodích používajících radar to jsou ještě další faktory, ale ty nyní vynecháme.

Exaktní rychlostní limit tedy většinou neexistuje. Na stejném místě můžeme jednou plout rychlostí 40 uzlů a jindy bude 20 uzlů moc rychle. Ale na místech bez omezení vás nikdo za rychlost popotahovat nebude.

Jiná situace nastane ve chvíli, kdy dojde ke kolizi s jinou lodí. V té chvíli se bude řešit, zda jste pluli bezpečnou rychlostí. A vyšetřující autority budou schopny vás svými argumenty umlátit. Jejich znalosti v posouzení vaší situace budou daleko dále než vaše.

Kromě bezpečné rychlosti tu je ještě jeden termín, který je pro vaše chování důležitý. Máte se chovat podle dobré námořní praxe. Pro suchozemce zvyklého pro naprosté sešněrování zákony je to těžko uchopitelný termín. Jde o soubor zvyklostí a zkušeností, které jsou osvědčené. Uvedeme si příklad.

Valíte na rychlém motorovém člunu a vlétnete rychlostí 40 uzlů mezi houf plachetnic. Nezvolníte, letíte plnou rychlostí dále. Je to v pořádku?

Můžeme se zde bavit o tom, jestli jste v té chvíli pluli bezpečnou rychlostí. Těžko říci. Ale určitě jste se nechovali podle dobré námořní praxe. V případě nehody vám to spočítají. To věřte!

Závěr

V místech, kde nejsou exaktní limity, můžete plout jakkoli rychle. Musíte ale být schopni reagovat na nebezpečí, které mohou vzniknout a vaše plavba se musí také řídit dobrou námořní praxí. To je něco podobného, jako zdravý rozum…

K tomuto článku jsme byli inspirováni knihou Colreg, komentovaná pravidla od Tima Bartletta, kterou si můžete u nás koupit.

 

 

 

5352
Na horu