Search
× Search
Jako Bodie s Doylem, nebo konzervativně?
Daniel Vodička

Jako Bodie s Doylem, nebo konzervativně?

Připlouváte bokem k molu, potřebujete zastavit, ale jste rychlí. Příliš rychlí. To je situace, která hrozí nepříjemným karambolem. Jak se takové chybě vyhnout?

Můžete být příliš rychlí proto, že je to součást vašeho životního stylu. S tím se těžko něco dělá. K chybě ale mohlo dojít špatnou přípravou a nedostatkem pozornosti. V takovém případě je snadné se chybě vyhnout.

Na vině může být proud v místě, kde přistáváte. V Chorvatsku sice není mnoho přístavů, kde bojujete s proudem, ale i takové se najdou. A stejná situace může nastat i v jiných středomořských lokalitách. V přílivových vodách pak jde o častý jev.

Základní poučka

Najíždějte k molu proti proudu

Podívejte se na obrázek. Na něm jsou dvě jachty. Obě se pohybují rychlostí 2 uzlů proti vodě. Jedna v tom okamžiku pluje proti dvouuzlovému proudu. To znamená, že proti dnu (tedy také proti molu, ke kterému se blíží) pluje rychlostí 0 uzlů. Může se pomalu sunout bokem a blížit se k molu s nulovou dopřednou rychlostí. To je bezpečná rychlost.

Na druhém obrázku je statečný kapitán, kterého žádný proud nerozhodí. Také on pluje proti vodě rychlostí 2 uzle. Má ale stejně rychlý proud v zádech a to znamená, že proti dnu (molu) je jeho rychlost 4 uzle. Zastavit jachtu plující k molu takovým kalupem, nebude snadné. Je to podobné, jako parkovat u chodníku rychlostí 60 km/h. Není to nemožné. Bodie a Doyle to samozřejmě běžně dávali, ale pro běžného řidiče je to spíše pokus o infarkt.

Před přistáním se tedy nejprve přesvědčte, jestli se nepouštíte do akce vhodné jen pro CI5. Vždy se snažtre najíždět k molu proti proudu. 

6181
Na horu