Search
× Search
Jaká je situace na našich vodách
Daniel Vodička

Jaká je situace na našich vodách

Položili jsme čtyři otázky Dušanovi Sahulovi, který je jedním z největších odborníků na naše vody. Jak se bude měnit infrastruktura pro jachtaře, kam je možné doplout z Prahy, co se děje na Orlíku?

Dušane, mám stále pocit, že na našich řekách je málo infrastruktury, kterou by mohli jachtaři využít k vyvázání lodí. Připravuje s tomto směru nějaká změna? Myslím k lepšímu…

Potřebná infrastruktura na našich vodních cestách chybí, nejenom vývaziště ale i místa pro tankování PHM a odběr fekálních vod.

V ČR je organizace Ředitelství vodních cest, organizační složka státu, která má výstavbu této infrastruktury ve své kompetenci. Má hotovou koncepci na stavbu.

Řeší kroky potřebné k zahájení staveb – uzemní plán, stavební povolení atp.

Středočeský kraj vypsal v letošním roce Fond na výstavbu potřebné infrastruktury, který je určen na výstavbu krátkodobých vývazišť. Tento fond bude pokračovat i v příštím roce.

Myslím, že do budoucna začnou vznikat potřebná vývaziště – plán na příští rok cca 10. Tak se snad dočkáme podobného stavu jako v zahraničí, místa pro stání rekreačních lodí atp.

Foto archiv Dušana Sahuly

Foto archiv Dušana Sahuly

Dušan Sahula.
  Jak je to dnes s plavbou například z Prahy do Budějovic. O tomto projektu se jeden čas hodně mluvilo. Je to dnes možné?

Plavba s Prahy do Budějovic je dnes možná, jen jsou tam dvě úskalí – rozměry převozu přes Slapskou přehradu (lodě vozí vlek za traktorem)

 a lodní výtah na Orlickou přehradu. Oba transporty jsou omezeny na rozměr lodě 8,5 m x 2,6 m a váhu 3,5 t, Plavbu je potřeba dobře naplánovat, protože provozní doba na plavebních komorách a traktor nefungují každý den, Více info o provozních dobách zde.

V současné chvíli je výrazně snížena hladina vody na Orlíku. Co se na přehradě děje a kdy se hladina vrátí na svoji původní úroveň?

Na Orlíku jsou v plánu větší stavby, rekonstrukce stávajícího lodního výtahu a výstavba bezpečnostního přelivu, proto je tam snížená hladina vody. Do plavební sezony v příštím roce bude hladina na své obvyklé kótě. Další informace o Orlku najdete v přiložené tiskové zprávě pod článkem.

Dále jsou v plánu prohrábky dna pod VD Kořensko – při poklesu hladinu docházelo k zastavení plavby po tímto vodním dílem.

A jaká je situace na Labi, které trápí nízká hladina vody dlouhodobě. Je možná plavba z Prahy do Severního moře?

Plavba po Labi až do Severního moře je samozřejmě možná. Jen v posledních letech velice komplikovaná. Vzhledem k nízkým průtokům jsou dlouhá období, kdy po Labi neproplují ani sportovní lodě s relativně malým ponorem.

Pokud někdo uvažuje o plavbě po Labi do Hamburku, musí počítat s tím, že třeba vůbec nebude schopen proplout. Nejoptimálnější pro plavbu s ohledem na srážky je jaro nebo podzim. Pro plavbu je potřeba sledovat aktuální průtoky v Labi.

Pro zájemce o tuto problematiku pořádáme sve spolupráci s Dušanem přednášku

3981

Dokumenty ke stažení

Na horu