Search
× Search
Jak zlikvidovat laminátovou loď
Jan Koukal

Jak zlikvidovat laminátovou loď

Mezi vlastníky zejména motorových jachet zlidověl bonmot, že v životě majitele lodi jsou dva obzvlášť šťastné dny: první, když převezme svou novou loď, a druhý, když se jí zbaví. Jsou ale i tací vlastníci, jimž loď dělá radost po celou dobu své životnosti, a rozluka má tak podobu posledního sbohem. Jak vlastně správně laminátovou loď zlikvidovat?

Když se na trhu objevily první laminátové lodě, stavitelé lodí z tradičních materiálů byli velmi skeptičtí a předpovídali jim maximální životnost 20 let. Dnes má tato generace lodí důchodový věk a leckdy nadále slouží. Nejenže materiál je odolnější, než se očekávalo. Dokonce platí, že pokud dostává laminátová jachta pravidelnou a řádnou údržbu, může své majitele přežít, a to bez jakýchkoli viditelných známek únavy. Materiál ale přesto pracuje a postupem času ztrácí část svých vlastností.

O tom, jak rychle laminátové trupy degradují, rozhoduje řada faktorů. Především frekvence využití, plavební revír, podmínky, v nichž loď pluje, kvalita a kvantita údržby. I když je ale péče příkladná, materiál stárne alespoň morálně - vzhled a použité technologie se v určitém okamžiku stanou překonanými a pouhý upgrade, pokud je možný, není ekonomicky obhajitelný.

Mnohem častější důvod k výměně lodi je fakt, že je konstrukce trupu narušena. Lodě tráví většinu svého života venku a jsou vystaveny povětrnostním vlivům. Jakmile je zub času ohlodá natolik, že se stanou nebezpečným plovoucím odpadem, je čas začít řešit ekologickou likvidaci. To nemusí být tak snadné, jak se možná na první pohled zdá.

Prvním krokem je odstrojení lodi, tedy vyjmutí toho, co ještě lze upotřebit, zprovoznit, zpeněžit. Takových věcí nemusí být málo a jejich případný prodej může být milým bolestným za újmu způsobenou rozloučením s jachtou. I vybavení, které se nemusí jevit bůhví jak atraktivně, může někomu s podobně obstarožním kompatibilním modelem vytrhnout trn z paty.

Část věcí půjde z lodi vyndat ještě na vodě, další část po vytažení na souš. Nelze však předpokládat, že třeba u motorové jachty půjde snadno demontovat motor, nádrže, okna a další kusy výbavy a že za pár chvil z lodi zbyde „oholený“ laminátový trup. Na tyto činnosti je dobré poptat pomoc v místě vytažení lodi na břeh a dopředu se zajímat, kolik taková pomoc bude stát.

Pravděpodobně nejdražší možností v řádu desetitisíců bude nechat loď odtáhnout do specializovaných prostor likvidační firmy, která (v tom lepším případě) jachtu řádně odstrojí a dle předpisů jednotlivé materiály zlikviduje (v tom horším ji odveze do lesa a nechá ji tam „recyklovat přirozeným způsobem“). Pokud místo, kde je loď vytažena na břeh, disponuje dostatečným servisním zázemím a vybavením, je lépe loď „roztřídit“ na místě.

Věci, které z trupu nelze vymontovat, se budou muset vyřezat a i samotný skelet se bude muset nařezat na menší kusy. Ujistěte se však, že je v daném místě skutečně možné řezat laminát. Nejde totiž o dvakrát ekologickou činnost. Z toho také plyne, že než vezmete do ruky rozbrus s řezným kotoučem, nezapomeňte na naprosté minimum v podobě respirátoru a pracovních brýlí. Je také třeba obrnit se trpělivostí, protože materiál je velmi houževnatý a svému hrobníkovi nedá nic zadarmo. Připravte si raději několik kotoučů.

Jakmile je dílo zkázy hotovo, nenásleduje cesta k žlutému kontejneru, protože pryskyřici ani skelné vlákno nelze recyklovat. Z téhož důvodu nemá smysl laminát vozit do sběrného dvora dříve, než provedete telefonát, zda je možné tam takový odpad odevzdat. Personál sběrného dvora by měl být schopen poskytnout informaci, jak postupovat. Pokud ne, obraťte se na firmu obstarávající svoz komunálního odpadu v daném místě. Poslední možností je odvést bývalou jachtu na oficiální skládku.

Likvidace laminátových lodí v Česku není velkým tématem na rozdíl od vyspělejších jachtařských evropských trhů. Například francouzská asociace průmyslu vodních sportů (FIN) založila organizaci APER, která sdružuje domácí loděnice a dovozce. Od roku 2019 se zabývá také likvidací laminátových lodí, tehdy odhadla počet lodí, které ve Francii čekají na ránu z milosti, na 50 tisíc, přičemž 70 procent připadá na motorové jachty. Do roku 2024 má být zlikvidováno 25 tisíc z nich. Náklady jsou hrazeny z příspěvků členů APER a dotovány částí daně z prodeje nových lodí. Majitelé mohou přihlásit lodě k likvidaci prostřednictvím online formuláře a musí uhradit pouze náklady na přepravu.

696
Na horu