Search
× Search
Jak zajistit loď před zloději
Daniel Vodička
/ Kategorie: Bezpečnost

Jak zajistit loď před zloději

Zamykáte jachtu, když odcházíte na břeh? Vezmete klíč, zamknete hlavní luknu a máte pocit, že jsou vaše cennosti v bezpečí? Nebo umíte zamknout loď tak, aby věci uvnitř skutečně v bezpečí byly?

Často je hlavní lukna zamčená a ostatní velké lunny na palubě jsou dokořán. Smysl podobného opatření je podobný, jako zamčení vrátek na zahradu. Kdo nechce, nevstoupí. Kdo chce, pro toho to není překážka.

Má-li být podpalubí opravdu zajištěno, je třeba zamknout všechny velké lukny. Nestačí je zavřít, je třeba je zamknout. Na klice od lukny je červená zástrčka. Když páku lukny zavřeme, zástrčkou ji zamkneme v zavřené poloze. Teprve potom je možné říci, že je jachta zamčená.

A dávejte pozor i na malé lukny v blízkosti velkých. Nestačilo by prostrčit ruku a luknu si odemknout?

Nyní se můžete cítit bezpečně. Jde ale o iluzorní bezpečnost. Na většině jachet stačí silnější šroubovák a do podpalubí se dostane i zloděj amatér. Musí však již překonat překážku a způsobit škodu. A to je to, co má policie ráda.

 

3684
Na horu