Search
× Search
Jak zajistit, aby se do motoru nedostala voda výfukem
Daniel Vodička

Jak zajistit, aby se do motoru nedostala voda výfukem

Základem prevence poškození dieselových lodních motorů vodou z výfuku jsou správná instalace, pravidelné prohlídky a údržba. Těch pár minut věnovaných těmto činnostem se mnohonásobně vyplatí, protože škody mohou být mimořádné. Jak tedy na to?

Proniknutí vody do výfukového systému je běžným jevem, který postihuje lodní soustavy s dieselovými motory, a téměř vždy vede vážným škodám. Leckdy takovým, že se motor musí vyměnit.

Všechna tato rizika jsou dobře známá a lze jim snadno předejít dodržováním správného postupu a výběrem odpovídajícího materiálu při instalaci. Výrobci motorů sice nedodávají kompletní výfukové systémy, ale většinou jasně popíší konstrukční požadavky nezbytné pro udržení vody v dostatečné vzdálenosti od motoru. Dodržování těchto pokynů je klíčové, protože na poškození agregátu způsobené vniknutím vody z výfukového systému se nevztahuje záruka na motor.

Voda patří do waterlocku

Při kontrole systému byste měli věnovat pozornost především waterlocku. Při vypnutém motoru by voda neměla zůstávat stát v části výfukového systému mezi kolenem, kde se mísí suchý výfuk a chladící voda voda, a waterlockem. V náročnějších povětrnostních podmínkách, kdy se plavidlo silně naklání, by se voda zachycená v části hadice mohla dostat do výfukového svodu a poté otevřeným výfukovým ventilem do válce.

Jakmile se tam voda dostane, motor nelze nastartovat. Pokus o nastartování může vážně poškodit ojnice a písty. Pokud tam voda zůstane delší dobu, díly začnou korodovat a motor se pravděpodobně zadře.

Voda by neměla zůstávat nikde jinde než ve waterlocku. Všechny hadice tak musejí být vedeny s určitým sklonem, který by měl dosahovat minimálně 1,2 stupně. Waterlock by měly být minimálně 30 cm pod směšovacím kolenem výfuku.

Koncovka a chladicí okruh

Voda může do potrubí vnikat ze dvou dalších míst. Jedním z nich je koncovka na zrcadle. Tomu lze zabránit použitím dostatečně vysokého goosenecku před vyústěním výfuku na zrcadle, instalací klapky na koncovce nebo použitím vnitřního zpětného ventilu.

Dalším potenciálním problémem je přívod chladicí vody do motoru. Pokud je vyústění výfuku z motoru méně než 15 cm nad vodoryskou, nebo dokonce pod ní, musí být v systému umístěn zavzdušňovací (antisifónový – ait vent) ventil, který se instaluje mezi výměník a směšovací koleno. Zavzdušňovací ventily jsou jednoduchá zařízení, ale mohou selhat - mohou se ucpat a mohou být nesprávně nainstalovány. Ujistěte se, že ten váš je dostatečně vysoko nad vodoryskou, a to při všech předpokládaných úhlech náklonu při plavbě s motorem. Obecně platí, že zavzdušňovací ventily by neměly být umístěny níže než 30 centimetrů nad dynamickou čárou ponoru. Čím výše, tím lépe. Ventily by se měly každoročně kontrolovat a čistit.

Motory se mohou zaplavit i po letech bezproblémového používání stávající instalace. Že se tak dosud nestalo, není žádná garance toho, že se tak nestane. Pokud tedy výfukový systém na vaší lodi neodpovídá instrukcím výrobce motoru, je nejvyšší čas na nápravu.

1948
Na horu