Search
× Search
Jak vyvázat jachtu bokem, 2. díl
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak vyvázat jachtu bokem, 2. díl

Vyvázání jachty bokem nemusí být vždy ukázkové, přesto bude bezpečné, nebo alespoň použitelné. V dnešních přeplněných přístavech je někdy třeba improvizovat.

Trupy široké na zádi

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Moderní trup jachty, který se k zádi nezužuje.
V prvním případě se podíváme na vyvázání moderních jachet, jejichž trup se směrem k zádi nezužuje, nebo se zužuje jen minimálně. V takovém případě je možné při vyvozování použít jen jediný spring a to ten záďový. Celá zadní polovina jachty se tak nalepí na molo a jachta je stabilní i při použití jen jediného springu.

Krátké místo u mola

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Když u mola není místo...
Co dělat, pokud je místo u mola krátké a celá jachta se k molu nevejde? I v takovém případě je možné jachtu u mola vyvázat. Ideální je na krátké místo nacouvat. Tímto způsobem je zajíždění bezpečnější, protože kormidelník přímo vidí, jak je daleko od nebezpečí, kterým je příď druhé jachty. Jachtu pak musíme pečlivě vyvázat. Záď musí být pevně u mola, protože v případě, že by se od mola vzdálila, stane se nebezpečným roh mola pro bok jachty. V tomto případě je třeba lana více napnout i s tím rizikem, že dojde k trhavým pohybům lodě na vlnkách. Je to způsob vyvázání do klidných podmínek.

Mnoho o vyvazování jachet se můžete dozvědět v naší knize Přístavní manévry, nebo na našich praktických kurzech

4515
Na horu