Search
× Search
Jak se liší vítr na palubě od větru na stěžni?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby, Počasí

Jak se liší vítr na palubě od větru na stěžni?

Sedíte na plachetnici v kokpitu a sledujete směr větru na stěžni. Fouká odjinud, než vy pozorujete na palubě. Jak moc se liší směr a rychlost větru na stěžni a na palubě? A jaký je vliv na nastavení plachet?

Rozdíly ve směru a síle větru na palubě a na stěžni jsou závislé na stabilitě, nebo naopak nestabilitě atmosféry. Rozdíl může činit i 20 a více stupňů a klidně i trojnásobek rychlosti na vrcholu stěžně vysokého 20 metrů.

Při stabilním zvrstvení atmosféry je eliminováno vertikální proudění v atmosféře. Znamená to, že atmosféra se nepromíchává a je velký rozdíl ve větru na úrovni paluby a ve vyšší vrstvě. Stabilní zvrstvení dobře poznáme například podle oblačnosti typu stratus, nebo podle zhoršené viditelnosti.

Při nestabilním zvrstvení dochází naopak k výrazné vertikální výměně v atmosféře. Proto jsou rozdíly mezi větrem na palubě a na stěžni jen malé. Můžeme si to představit tak, že atmosféru promícháme a proto rozdíly směru a síly větrů v různých úrovních nejsou velké.

Co to pro nás bude znamenat z pohledu nastavení plachet? Máme zde dva obrázky změny směru větru s výškou u stabilního zvrstvení, tedy v případě, že jsou rozdíly s výškou veliké.

Nejprve vítr z pravoboku. Při větru z pravoboku (na severní polokouli) přichází vítr na palubě z ostřejšího směru než vítr na stěžni. Proto je dobré mít na plachtě nastavený větší twist (přetočení horní části plachty).

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Rozdíl směru větru s výškou ve stabilním zvrstvení, vítr z levoboku.
Při větru z levoboku je situace opačná. Vítr na palubě přichází více z boku než vítr na stěžni, jehož směr je ostřejší. Proto je třeba mít plachtu více dotaženou s minimálním twistem.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Rozdíl směru větru s výškou vzhledem k tlakovým útvarům.
Na posledním obrázku vidíte, jak se liší směr větru vzhledem k tlakovým útvarům. Červeně je označený směr větru, který není ovlivněn třením, tedy vítr nad přízemní vrstvou atmosféry, která je třením ovlivněna. Modře je směr větru nad hladinou moře, který je třením ovlivněn, proto se stáčí ve směru ke středu tlakové níže.

2331
Na horu