Search
× Search
Jak pevná má být otěž?
Daniel Vodička

Jak pevná má být otěž?

Víte, jakou pevnost má mít lano, které používáte na otěž nebo výtah? Často jsou na jachtách používána lana, která by uzvedla parník.
Pojďme se podívat na to, jakou má mít pevnost lano, které je použito jako otěž nebo výtah. 

Máme na to jednoduchou tabulku, která platí pro otěže a výtahy. 

  breaking loads otěží a výtahů (kg) 
 přední plachta  plocha plachet (m2) x 80
 hlavní plachta  plocha plachet (m2) x 100
 spinaker a genaker  plocha plachet (m2) x 30

zdroj Cousin Trestec

Nyní si vysvětlíme, co tato čísla znamenají.
Pro breaking load mám na jazyku překlad. A nic… Uteklo to. Breaking load je breaking load. Prostě maximální pevnost, než se to přetrhne. To je snad jasné.
V číslech, která zde jsou uvedena, již je započítán čtyřnásobný bezpečnostní faktor. To znamená, že pracovní zatížení se pohybuje jen kolem ¼ těchto hodnot. 

Snadný výpočet 

gena o ploše 30 m2

breaking load = 30 x 80 = 2400 kg 

Pracovní zatížení je obvykle 600 kg.

 

U hlavní plachty, jejíž otěž je vedena přes kladkostroj, můžeme namáhání lana vydělit poměrem, kterým kladky rozdělují sílu na otěž vyvíjenou.

 


Trochu více matematiky

výše uvedené byl  jednoduchý výpočet pro potřebnou pevnost lana. Pokud by vám nestačil, máme pro vás detailní výpočet zatížení otěže. Jmenuje se Marshall Formula

Sheet load (headsail sheet) = (A) x (V)2 x 0,021

Kde A je plocha plachty v m2 a V je rychlost větru v uzlech

Pro hlavní plachtu je to o něco složitější

Sheet load (mainsheet) = (A) x (V)2 x 0,021 x (E)/(E – X)

Kde X je délka od konce ráhna k místu, kde je otěž uchycená a E je délka ráhna v metrech.

Pro mě je tabulka OK. Počítat nebudu.

12960
Na horu