Search
× Search
Jak odplout sólo od mola?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak odplout sólo od mola?

Jste na jachtě sám, stojíte bokem k molu. Dozadu odplout nemůžete a před vámi stojí loď. Jak v takové situaci odplout?

Není to nijak složité, pokud víte, jak na to. Možnosti jsou dvě. My tentokrát vynecháme již popsaný způsob přes záďový spring a podíváme se na méně časté řešení. Budeme odplouvat přes záďové vyvazovací lano.

Tentokrát ale nepoužijeme lano, na kterém je jachta vyvázána, ale lano vyvázané na vazáku na opačném boku. Lano vedeme od vazáku na zádi jachty na průběžno na pachole na molu a zpět na vazák. Na roh zádi, který je u mola si dáme fendr, i když se o něj nebudeme příliš opírat (1).

Nyní zařadíme přední chod a otočíme kormidlo k molu. Jachta stabilně stojí u mola a můžeme jít odvázat příďové lano (2).

Vrátíme se ke kormidlu, zařadíme na chvíli neutrál a odvážeme záďové lano na boku, kterým stojí jachta k molu. Zbývá nám poslední lano na boku od mola odvráceném. Kormidlo necháme otočené k molu a zařadíme přední chod (3).

Proud vody od lodního šroubu jde na kormidlo a tlačí záď od mola. Záď se tak příliš neopírá o fendr. Páka, která vzniká mezi vazákem, na kterém jsme přivázáni a propelerem, způsobuje, že se příď začíná stáčet od mola. Jakmile je stočená dostatečně, dáme neutrál, stáhneme si na loď poslední lano a na přední chod vyplouváme (4).

Podobné věci vás naučíme na našich kurzech přístavních manévrů.

4775
Na horu