Search
× Search
Jak čistí fekální tank profesionálové
Daniel Vodička

Jak čistí fekální tank profesionálové

Nejméně oblíbená činnost na lodi. Nikdo to nechce dělat a málokdo chce o tom mluvit. Viděl jsem, jak to dělají profesionálové. Bylo to snadné. Hlodala ale ve mně jedna pochybnost. Dnes už to vím. Lepší by ale bylo nevědět…

Ucpaný fekální tank se běžně pozná podle vytékání odpadu z odvzdušňovacího ventilu na boku lodi. Metody zprůchodnění cest jsou různé. Viděl jsem například techniky, jak se otevřeným sacím ventilem šťourají v tanku hadicí. Šťourají, snaží se rozvířit usedlé svinstvo. Napouštějí tank vodou, hadicí míchají…

Nechme už doslovného popisu, bylo to nechutné. Říkal jsem si: „Aha! Mají ve skladu speciální hadici, stočenou, smotanou, označenou nápisem NA ČIŠTĚNÍ FEKÁLNÍCH TANKŮ. Je to hnus, velebnosti, taková hadice.“

Hnusné to je, jen co je pravda. Mohlo by to ale být ještě hnusnější. Kdyby se nejednalo o speciální hadici… Hlodaly ve mně pochybnosti. Co když to není hadice určená jen na tyto účely? Vždyť na každé lodi je hadice. Napouštíme si s ní pitnou vodu do nádrží…

Tak po dnešku konec pochybností. Už to vím. Hadice používaná k zamíchání obsahu fekálního tanku není speciální hadice, pečlivě smotaná a popsaná. Je to kterákoli běžná hadice, nalezená na lodi. Vezměte hadici, strčíte ji do fekálního tanku, zamícháte S NÍ hovna a pak ji smotáte a znovu uložíte do batysty.

Přeji vám dobrou chuť a zdravím vás ze světa charterové reality.

1016
Na horu