Search
× Search
Inflace a drahota: o kolik vzroste pojištění lodí
Daniel Vodička

Inflace a drahota: o kolik vzroste pojištění lodí

Pokud je každá pojistná událost o deset procent dražší než v předchozím roce, musí se toto navýšení pojišťovnám vrátit prostřednictvím pojistného. Ceny pojistného se zvýší nejpozději v příštím roce, říká v rozhovoru s německým Yachtem šéf Hamburger Yachtversicherung, Volker Reichelt. 

Aktuální inflační vlna v Evropě žene ceny vzhůru a žádný segment nezůstane imunní. Ani jachting. Nejpozději do roku 2023 se celé pojišťovnictví nevyhne zvýšení pojistného. Již vzrostly nejen náklady na opravy a materiál, ale také na mzdy zaměstnanců. „Zvýšení pojistného bude pravděpodobně odpovídat inflaci,“ říká Reichelt.

Takto razantní růst cen šéf pojišťovny působící od roku 1997 pamatuje pouze v jednom případě, a to bylo zdražení po zavedení eura. Jinak podle něj zůstává pojistné pro majitele lodí relativně konstantní, pokud nedochází ke kumulaci živelních pohrom, které skokově zvýší nároky na plnění.

Většinu škod však podle něj stále tvoří běžné karamboly, jako jsou nezdařený kotevní manévr, uváznutí na mělčině či srážky lodí. Teprve pak přicházejí na řadu škody způsobené vichřicí, vloupáním a krádežemi - například přívěsných motorů. 

Bdělost opadá

Reichelt tvrdí, že mnoho pojistných událostí vzniká z nepozornosti a přílišného spoléhání se na techniku. Současná generace již nepřikládá takový význam tomu, aby se vše na palubě dělalo správně. „Mnoho lidí se dnes velmi spoléhá na techniku a už se nedívá například na námořní mapu. V minulosti se obvykle kladl větší důraz na dobré plánování cesty i s ohledem na vítr a povětrnostní podmínky.“ Zároveň Reichelt pozoruje další trend, a to že se začíná na velikostech, které byly dříve spíše vzácností. „Často máme zákazníky, kteří začínají s jachtingem na palubách 14- nebo 15metrových lodí. 

Charter místo vlastnictví

Dalším trendem posledních let je odklon od vlastnictví lodí. Pandemie koronaviru se sice projevila dočasným zvýšením poptávky po vlastnění jachet, ale už nyní se podle Reichelta část z těchto „pandemických jachtařů“ svých lodí zbavuje. „Obecně očekáváme, že v příštích letech dojde k výraznému poklesu zájmu o koupi lodí,“ prorokuje Reichelt. Poptávka ze strany prodejců podle něj znatelně klesá. „Zájem o plachtění je sice stále velký a hodně se pronajímá, odklonu od vlastnictví, který započal před rokem 2019, však sílí.“  

450
Na horu