Search
× Search
Čeští klienti mají možnost využít expertní pojištění jachet
Daniel Vodička

Čeští klienti mají možnost využít expertní pojištění jachet

Pojišťovací společnost Pantaenius Yacht Insturance se sídlem v Hamburku nabízí déle než 50 let nejlepší pojišťovací krytí milovníkům vodních sportů všude na světě. Jádrem byznysu společnosti Pantaenius je pojištění lodí, jachet, plavidel, chcete-li. Jelikož sami zaměstnanci společnosti plují na plachetnicích, jsou dobře obeznámeni s problémy majitelů jachet. Lídr evropského trhu nabízí své na míru šité pojišťovací produkty v Německu, Česku, Polsku, Pobaltských státech, Skandinávii, ve středomořském regionu, Spojeném království a Austrálii. Název společnosti je dědictvím zakladatele Johanna C. Pantaenia.

Důkazem dobrého pojištění je dobrá likvidace pojistných událostí. Pantaenius slouží více než 100 000 klientů z celého světa a nabízí 24/7 podporu, poskytovanou výhradně vlastním týmem s dostatkem zkušeností. Tato podpora zahrnuje expertízu a globální síť kontaktů. Rychlé a efektivní řešení pojistných událostí je nejvyšší prioritou tohoto týmu.

Na míru sestavená pojistná řešení Pantaenius zohledňují individuální požadavky klientů. Majitelé lodí mohou uzavřít pojištění běžných rizik v jachtingu: pojištění trupu jachty, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně nebo úrazové pojištění.

Pojištění trupu - kryje totální škodu a částečné poškození jachty, včetně poškození vyplývajících z krádeže, požáru, zásahu vyšší moci, potopení, najetí na mělčinu, kolize nebo pirátství. U varianty plného pojištění trupu se sjednává pevná částka plnění, která bude v případě totální škody vyplacena bez odpočtu zohledňujícího aktuální hodnotu trupu.

Pojištění totální škody - kryje totální škodu na jachtě následkem nehody, požáru, úderu blesku, zásahu vyšší moci nebo krádeže.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně - kryje škody, které majitel, host či posádka způsobí třetí straně v souvislosti s užíváním plavidla, včetně aktivit, jako jsou vodní sporty či potápění.

Úrazové pojištění - kryje finanční následky nehod, které mají za následek smrt nebo trvalou invaliditu majitele jachty, soukromého kapitána a posádky.

Pantaenius nabízí také pojistky pro pronajímatele lodí a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně pro soukromé a profesionální kapitány, které lze snadno sjednat online na stránkách společnosti Pantaenius.

Charterové balíčky - komplexní krytí pro dovolenou na půjčené jachtě - pro kapitána a až devět členů posádky.

Pojištění kauce - kryje finanční riziko v případech, kdy si pronajímatel ponechá celý depozit či jeho část, bez ohledu na to, zda oprávněně či nikoli.

Pojištění odpovědnosti kapitána - celoroční pojištění kapitána pro případ škod, které vzniknout při užívání cizí jachty. Toto krytí se uplatní tehdy, kdy nelze uplatnit pojištění odpovědnosti za škody způsobené jachtou.

Foto Pantaenius Poland

Foto Pantaenius Poland

Pantaenius Poland
Ať se s vaší jachtou stance cokoli kdekoli na světě, Pantaenius zná místa a lidi, kteří pomohou. Naberte bezpečný kurz! Kontaktujte společnost Pantaenius: info@pantaenius.pl, +48 58 355 82 50.

 

1179
Na horu