Search
× Search
Hladina oceánů stoupá nad očekávání rychle
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí, Zajímavosti

Hladina oceánů stoupá nad očekávání rychle

Jako obyvatel země (zemí – myslím-li i Slovensko) ve středu Evropy se nás na první pohled růst hladiny oceánů netýká. Podle všech předpokladů to ale vypadá, že se dějí velké věci a my zatím jen stojíme s kbelíkem v ruce proti protržené přehradě.

Růst hladiny moře o pár decimetrů, nebo i o metr, se České republiky s nejnižší nadmořskou výškou 115 metrů nad mořem nemůže dotknout. Slovensko je na tom v tomto pohledu hůře. K moři má o 21 výškový metr blíže. Přístup k moři však ani v případě našich východních bratří není aktuální. Zatím… Protože se dějí věci...

Hladina oceánů roste a roste rychleji, než jsme předpokládali. V úterý byly zveřejněny revidované údaje v Ocean Science. Tento růst zasáhne 2/5 lidské populace, která žije na pobřeží a v jeho blízkosti. Půjde například o pojištěný majetek v hodnotě bilionů dolarů. Tento majetek je ohrožený bouřemi a povodněmi. Zde už není pravda, že by se nás to netýkalo. Pojišťovny musí rozkládat svá rizika. Nemohou (nechtějí) platit více, než vyberou (v tomto směru jsou velmi konzervativní), proto musí více vybrat, aby mohly více vyplácet. A to se nás už týká.

Poslední výzkumy ukazují, že budeme muset redukovat emise uhlíku mnohem více, než jsme předpokládali. Abychom udrželi hladinu oceánů pod kontrolou.

"Znamená to, že náš uhlíkový rozpočet je ještě vyčerpanější," uvedl Aslak Grinsted, geofyzik z univerzity v Kodani, který je spoluautorem výzkumu. Ekonomiky potřebují snížit emise o dalších 200 miliard metrických tun uhlíku - což odpovídá přibližně pěti letům globálních emisí – abychom zůstali na prahových hodnotách stanovených předchozími prognózami, uvedl.

Nová pozorování ukazují, že do konce století může moře stoupnout o půl metru, pokud průměrná teplota stoupne jen o 0,5°C. V současnosti se ale zdá, že teplota stoupne do konce století o 2°C a to by znamenalo vzestup mořské hladiny o více než 1 metr.

Rostoucí teploty roztavily již  28 bilionů metrických tun  ledu - to odpovídá 100 metrů silné ledové vrstvě pokrývající celé Spojené království. Tato čísla zvyšují pravděpodobnost nejhorších klimatických scénářů. I tak se ukazuje, že nejhorší dřívější předpoklady byly příliš konzervativní.

Navzdory výzkumům zde máme dost Václavů Klausů, kteří budou stále tvrdit opak. V rybářských holinkách na vrcholu Řípu budou vykřikovat, že je svět v pořádku. Dokud je mořská hladina neumlčí... 

8918
Na horu