Search
× Search
Druhá opuštěná jachta na Atlantiku
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Druhá opuštěná jachta na Atlantiku

Atlantikem v pasátové oblasti se toulá již druhá opuštěná jachta. K X4.3 z minulého týdne se přidala Hanse 588 Charlote Jane III. Posádka je v pořádku a byla evakuována na jednu z jachet, která přispěchala na pomoc.

První problém se vyskytl v noci z 30. listopadu na 1. prosince, kdy přestalo pracovat kormidlo na pravoboku. Závada byla na kormidelním kvadrantu, který se uvolnil a přestřihl šrouby, kterými byl upevněn.

V tom okamžiku byly podmínky náročné, vítr 7°B a vlny o výšce 4 metrů. Proto posádka vypustila vodní kotvu, aby jachtu stabilizovala a usnadnila kormidlování zbytkem kormidelního mechanismu. Poblíž zůstávala v pohotovosti jachta Polygala, která se také účastní závodu ARC.

Druhý den v 09:00 UTC se z Charlote Jane III ozvalo MAYDAY. Zbytek kormidelního mechanismu na levoboku nevydržel a odebral se také do věčných lovišť. Při své cestě na věčnost poškodil i nouzový kormidelní mechanismus. Skipper Paul Hutley zavelel k opuštění lodě. Přes záchranný ostrůvek se podařilo všech pět členů posádky evakuovat na nedaleko plující Magic Dragon Oyster 55.

Později se ještě jachta JK Sail pokusila přepravit na Magic Dragon dodatečné zásoby vody, ale kvůli divokému moři nebyl pokus úspěšný. Magic Dragon s novou posilou pokračuje do cíle závodu.

Opuštěná jachta je monitorována YB trackerem a pomalu míří do Karibiku. Vydrží-li v trackeru baterky, bude možné počkat, až jachta dopluje blíže ke Karibiku a pak si ji vyzvednout. Pokud k záchraně nedojde, stane se dříve či později darem seslaným z nebes pro zhulené domorodce na některé z karibských pláží.  

Jen pro úplnost uvádíme, že rychlejší v cíli bylo tentokrát jižní křídlo.

Polohu lodí najdete zde.

3434
Na horu