Search
× Search
Co vyčtete z polárního diagramu
Jan Koukal
/ Kategorie: Navigace

Co vyčtete z polárního diagramu

Víte, jak rychle popluje vaše jachta? Vše potřebné najdete v polárním diagramu ještě dříve, než si stoupnete na palubu.
Jde o jednoduchý diagram, který vyjadřuje závislost rychlosti jachty na kurzu plavby na vítr a na rychlosti větru.
Kružnice jsou stupnicí rychlosti lodi na jednotlivých kurzech na vítr.
Rovné čáry vycházející ze středu půdorysu jachty zobrazují kurz plavby na vítr.
Hnědé a modré křivky zobrazují rychlost lodi při dané rychlosti větru v určitých kurzech na vítr.
Hnědé křivky jsou v tomto případě platné pro plavbu s genou, modré značí rychlosti se spinakerem.

První polární diagram platí pro jachtu Hallberg Rassy 372. Vidíte, že jachta je nejrychlejší se spinakrem na zadoboční vítr.

Hodnoty v polárním diagramu jsou obvykle vypočtené a platí pro hladkou vodu. Na vlnách se budou rychlosti lišit. Kromě grafického znázornění můžeme mít diagram i v numerické formě. Pro jednotlivé kurzy a rychlosti větru jsou připsané rychlosti lodě.

Závodní jachtaři mívají polární diagram vylepen v kokpitu. Podle něho určují, jakým kurzem poplují na stoupačku či na zaďák při určité rychlosti větru. Vidí také, jestli jejich rychlost odpovídá předpokladům. Pokud ne, je s nastavením lodi něco špatně. Dnes mohou být tyto hodnoty u větších jachet zobrazeny na navigačních displejích.
Polární diagram lodi je nutný při výběru ideální trasy (weather routing) navigační program je na základě polárního diagramu a předpovědi větru schopen vypočítat ideální trasu z A do B.

 

Mnohé polární diagramy jachet najdete zde.

9903
Na horu