Search
× Search
Co to je vyvážené kormidlo
Daniel Vodička
/ Kategorie: Stavba a údržba

Co to je vyvážené kormidlo

Víte, co to je vyvážené kormidlo? Najdete ho na většině moderních jachet. A jsou-li kormidla vyvážená, existují také ta nevyvážená? Jak to s nimi je?

Nevyvážené kormidlo

Začneme nejdříve nevyváženými kormidly, která jsou vývojově starší. Jedná se o kormidla, jejichž celá plocha leží až za osou otáčení kormidla. Jde tedy především o kormidla zavěšená na zádi. Nebo kormidla zavěšená na skegu. U nevyvážených kormidel je třeba větší síly k vychýlení kormidla. Nevýhoda nevyvážených kormidel se projevuje především při zpátečce, kdy je na kormidlo opravdu velký tlak.

Vyvážené kormidlo

Vyvážené kormidlo má část plochy před osou otáčení kormidla. Proto je síla potřebná k vychýlení kormidla menší a platí to při plavbě vpřed i vzad. Je to výhodné i pro práci autopilota, který spotřebovává menší množství energie.

V případě, že je kormidlo příliš vyvážené, jachta se obtížněji vede, protože v kormidle není příliš cítit odezva. Kormidelník nemá, do čeho se opřít, ztrácí cit. 

2576
Na horu