Search
× Search
Co to je vodní kotva a jak se používá
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Co to je vodní kotva a jak se používá

pátečním článku o bezpečnostní výbavě lodí v Chorvatsku jsme použili výraz vodní kotva. Ten výraz nebyl docela správně použit, ale vycházel jsem z toho, že správná česká terminologie není široce známá a námi použitý výraz byl pro jednoduchost srozumitelnější. Co to je vodní kotva a co je vlečená zátěž?

Bavíme se zde o pomůckách, které jsou používány při plavbě v bouři. Budeme především vysvětlovat anglické názvy, ke kterým přiřadíme nepříliš používané české názvosloví.

Sea anchor (vodní kotva)

Obecné označení pro zařízení, které se vypouští z lodě pro stabilizaci v bouři. Nejznámějším zařízením tohoto typu je parachute anchor. Jedná se o padák, který se vypouští do moře z přídě jachty. Pohyb lodě zpomalí téměř k nule a stabilizuje jachtu přídí proti větru (a vlnám). Manipulace s tímto zařízením není jednoduchá, síly při jeho použití vznikající jsou extrémní.Na běžných charterových lodích se s padáklem nesetkáte.

Drogue (vlečená zátěž)

Foto archiv

Foto archiv

Series drogue
Zařízení, které má za úkol zpomalit pohyb jachty a stabilizovat ji v bouři zádí k větru. Vypouští se ze zádě lodě. Zařízení může mít různou formu, od vypuštěných dlouhých lan za zádí, přes rukáv připomínající vítr ukazující pytel na letišti, až po celou sadu kuželů na dlouhém laně. Vlečená zátěž brání jachtě nabrat rychlost při sjíždění vlny. Nemůže se tak zabodnout do vlny předcházející, kdy bude stočena na vlny bokem a hrozí nebezpečí překlopení vlnou. Zůstává zachována určitá dopředná rychlost jachty (na rozdíl od parachute anchor).

pátečním článku jsem úmyslně nesprávně použil výraz vodní kotva, protože vlečená zátěž je pro mnohé čtenáře neznámý pojem. Do kontrastu s vodní kotvou byl použit výraz parachute anchor, aby byl patrný rozdíl.

V této problematice je, stejně jako mnohde jinde v jachtingu, znát absence českého názvosloví, nebo jeho malá rozšířenost. Koho jsem tak pátečním článkem zmátl, tomu se omlouvám. Bylo to úmyslně!

 

3110
Na horu